Kulaté stoly odstartovaly ve Středočeském kraji

Vůbec první z kulatých stolů v rámci projektu Regiony v Centru dění se odehrál 4. 12. v Praze. Aktuální téma „Dopad rekodifikace na pracovní právo po 1. 1. 2014" se setkala se živým zájmem ze strany středočeských členů SP ČR.


Kulatý stůl mírně přesáhl odhadovanou návštěvnost (zúčastnilo se 25 personalistů) a diskutovalo se ve třech tematických blocích:

  • Dopad občanského zákoníku na pracovní právo - jedním z nejvíce diskutovaných témat byl vztah smluvní pokuty a náhrady škody, kdy zaměstnavatel nesmí v pracovněprávních vztazích používat institut smluvní pokuty (oblast občanského zákoníku) a po zaměstnanci může tedy požadovat náhradu škody, kde je ovšem povinen prokázat zavinění (důkazní materiál).
  • Právní jednání a kontrakční proces - lektorka se zabývala obzvlášť komplikovaným tématem absolutní a relativní neplatnosti (u relativní neplatnosti musí zaměstnanec vznést nárok/návrh, jinak se považuje za platné, k absolutní neplatnosti přihlíží soud i bez návrhu). Novum v občanském právu je tzv. zdánlivé jednání, při kterém chybí vůle jednajícího či je jednání nesrozumitelné – toto jednání je pak vnímání „jako by vůbec nebylo".
  • Nejproblematičtějším okruhem diskuse pak byl již tradičně souběh funkcí a smlouvy o výkonu funkce, který zůstává nejasný a nedořešený i po rekodifikaci občanského zákoníku. Účastníci s garantem Jaroslavem Škubalem probírali možnosti řešení souběhu a to jak přechodem na jedinou smlouvu o výkonu funkce (zde stále zůstává největším problémem absence úrazového pojištění pro statutára), tak ponecháním souběhu funkcí (zde je hlavně nutné smluvně ošetřit zamezení nutnosti vracet mzdu statutárním orgánem a absenci plnění úrazového pojištění pojišťovnou). Z diskuse vyplynulo, že souběh zůstává ožehavým problémem s rozpornými a neúplnými řešeními, se kterým se navíc setkává většina firem. Situaci nebude dořešena ani rekodifikací po 1. 1. 2014.

Kulatý stůl odborně zajistili právníci z asociace Czech Employment Lawyers Association (asociace sdružující právníky specializující se na pracovní právo): Jan Procházka (Ambruz & dark/Deloitte Legal), Veronika Odrobinová (DVOŘÁK HAGER & PARTNERS), Jaroslav Škubal (PRK Partners) a Marie Janšová (Glatzová & Co.).

esf eu oplzz podpora-01

Gbelec Ondřej
/
kategorie Svaz v regionech
zpět