Zpráva generálního ředitele ILO Guye Rydera: Spravedlivá migrace

103. Mezinárodní konference práce o potenciálu migrace přispět růstu a rozvoji.

Generální tajemník Mezinárodní organizace práce (ILO) Guy Ryder představil na letošní Mezinárodní konferenci práce zprávu Spravedlivá migrace: nastavení agendy ILO“. Ve svém projevu řekl: Migrace existuje ve stále větším a rostoucím rozsahu. Její charakter se vyvíjí. Všichni souhlasíme, že má potenciál výrazně přispět k růstu a rozvoji.“

Migrace je jednou z priorit ILO již od jeho založení v roce 1919 a ochrana práv pracovníků jdoucích za prací mimo svou rodnou zem je zakotvena v samotném statutu organizace. ILO dosud přijalo celou řadu úmluv dotýkajících se situace migrujících pracovníků. Diskuse o migraci byla na agendě Mezinárodní konference práce (MKP) v roce 2004 a v roce 2006 byl přijat Mnohostranný rámec pro pracovní migraci. Zařazení diskuse o migraci na agendu MKP v roce 2014 má řadu důvodů: 1.) Migrace neustále roste. V současné době je v rámci světové pracovní síly 232 milionů migrantů. 2) Migrace se dostává stále více do popředí národních, regionálních a globálních politik. 3) I přes všeobecně uznávané přínosy je migrace stále více spojována s neakceptovatelnými pracovními podmínkami.

ILO hodlá navázat na své dosavadní aktivity v této oblasti s cílem provést inventuru všeho, co bylo již učiněno, a definovat, na čem je ještě třeba pracovat. Nejde o výčet jednání a rozsah aktivit, ale o zjištění skutečných dopadů v souladu s vytýčenými úkoly, o vytvoření agendy spravedlivé migrace, která by nejen respektovala základní práva migrujících pracovníků, ale nabídla jim skutečnou příležitost pracovat za slušných podmínek. Bylo by příliš zjednodušené považovat volný pohyb lidí za součást volného pohybu zboží, služeb a kapitálu. Nelze se soustředit jen na jednu dimenzi migrace bez vnímání dalších souvislostí.

Zpráva se zabývá hlavními hybnými silami migrace. Dosavadní predikce ukazují, že migrace bude i v budoucnu růst. Je třeba brát v úvahu rozdílný růst ekonomik, rozdílnou startovací pozici jednotlivých zemí a rozdílné životní standardy. Tam, kde lidé žijí, nejsou vždy slušné příležitosti pro život. Lepší ekonomické podmínky jsou stále nejsilnějším motivem migrace. Lidé však migrují i z jiných důvodů, z důvodu konfliktů, represí a klimatických katastrof.  Zpráva vidí jako priority politik a politických rozhodnutí zajistit slušnou práci především v zemích, kde tomu tak není, protože lidé z mnoha důvodů raději zůstávají a pracují ve své vlastní zemi, i když za méně výhodných ekonomických podmínek. Migrace by měla být pro jednotlivce možností, ne nutností. Fakt, že řada zemí se migrantům otevírá více či méně, ještě nevyvrací skutečnost, že všechny země využívají principu suverenity k restrikcím proti migraci. Otázkou, před kterou nyní ILO stojí, je, jak ve velmi konkrétních případech sladit restrikce omezující přístup migrantů na trh práce s principy rovného zacházení a nediskriminace. Všechny tyto okolnosti prezentuje ILO ve své zprávě spolu s výzvami, se kterými se v budoucnu bude muset se zvýšeným úsilím vyrovnat. Prvním krokem je vymítit pocit migrantů, že neuspokojivé podmínky, kterým čelí v zemi původu, jsou pro ně akceptovatelné proto, že jsou stále ještě lepší než podmínky v zemích, kde by chtěli pracovat.

V roce 2013 se konalo Tripartitní technické zasedání o ekonomické migraci. Vypracovalo návod o 32 bodech, kterým se ILO bude v budoucnu v souvislosti s otázkou migrace řídit. Mezi tyto body patří např. hodnocení podmínek na pracovních trzích, účinnější ochrana práv migrujících pracovníků, rozvoj dovedností a úloha sociálního dialogu pro dobré řízení migrace a mobility.

Zpráva „Spravedlivá migrace: nastavení agendy ILO“ (AJ) [pdf 790 kB]

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět