Mezinárodní konference práce o udržitelnosti

Rok 2050:  9 miliard obyvatel planety. Pracovní síla stárne. Demografické přechody, udržitelnost společnosti aktuální. ILO bohužel zapomíná na udržitelnost podniků.

V roce 2050 dosáhne počet obyvatel planety 9 miliard. Pracovní síla stárne. Téma demografických přechodů a udržitelné společnosti je aktuální. ILO bohužel zapomíná na udržitelnost podniků.

Ve dnech 5. – 20. 6. 2013 se v Ženevě konala 102. Mezinárodní konference práce. Hlavním tématem byla „udržitelnost“ v novém demografickém kontextu. Všechny tři všeobecné diskuse se proto tematicky prolínaly – udržitelná společnost, udržitelný rozvoj a udržitelný sociální dialog. Správní rada ILO vybrala pro letošní zasedání témata konsensuální, jako by chtěla vnést mezi konstituenty smír v ekonomicky neklidných časech.

Aktuální demografické projekce znamenají pro zaměstnavatele, že se budou v budoucnu potýkat s akutním nedostatkem pracovní síly. Od výstupů konference proto očekávali důraz na koherentní politiky, které by kompenzovaly narůstající nedostatek zkušených a kvalifikovaných pracovníků a umožnily podnikům podmínky pro řízení zohledňující věk zaměstnanců - tzv. „age management“.

Udržování rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje je třeba vidět z hlediska různosti výchozích pozic, zdrojů a potřeb jednotlivých států. Udržitelný rozvoj musí být chápán dynamicky jako motor inovací a vývoje výrobků. Pro zaměstnavatele je důležité, aby vlády vytvořily podmínky pro podnikání a rozvoj podniků.

Hledání dynamické rovnováhy mezi třemi pilíři udržitelného rozvoje si vyžádá v reálném životě vzájemné ústupky. Zelená ekonomika není nic izolovaného, je součástí celé ekonomiky. Důležité jsou analýzy dopadů investování do ekonomických a pracovní místa vytvářejících iniciativ. Členské státy si musí být jisté, že jejich zdroje a investice jsou směrovány do pro ně nejudržitelnějších řešení.

Důležitou roli v procesu přechodu k udržitelné společnosti a udržitelnému rozvoji sehrává sociální dialog, tripartitní i bipartitní. Sociální dialog není jen nástroj sám pro sebe, ale jeho úkolem je přispívat ke konkurenceschopnosti podniků a sociální stabilitě.

Globální zaměstnavatelská delegace hodnotí výstupy konference jako přijatelné a kompromisní. Z pohledu tematického však postrádala zaměření diskusí na udržitelnost podniků a podnikání. Zaměstnavatelé neustále opakují, že nejlepší sociální ochranou je zaměstnanost.

Výstupy z konference

Vladimíra Drbalová
Mezinárodní vztahy - Mezinárodní organizace a EU

Blízková Marta
/
kategorie ILO
zpět