Projekt Pracovnělékařské služby

cíle a další aktivity projektu.

 Tento projekt běží od 1.1.2014. Cílem projektu Pracovnělékařské služby (PLS) je předložit ve spolupráci se sociálním partnerem ASO (Asociace samostatných odborů) ministerstvu zdravotnictví návrh, jak by se měla na základě poznatků z praxe změnit právní úprava těchto služeb - nelegislativní (doporučení, postupy, příklady dobré praxe) i legislativní řešení.

V rámci projektu byly vytvořeny tři odborné pracovní skupiny expertů za stranu zaměstnavatelů zaměřující se na specifické cíle:

 1.       problémy poskytovatelů pracovnělékařských služeb
 2.       problémy preventivních prohlídek. 
 3.       zdravotní způsobilost zaměstnance.

Stejné odborné skupiny byly vytvořeny i na straně odborů.  Všechny skupiny zjišťovaly situaci v aplikaci právní úpravy přímo u zaměstnavatelů, zaměstnanců a poskytovatelů a identifikovaly okruhy problémů.    

Od května do listopadu 2014 bylo zorganizováno 6 samostatných workshopů na straně SP ČR, 6 samostatných workshopů na straně ASO a 6 společných workshopů, na kterých se za účasti firem (personalisté, právníci i manažeři) diskutovaly problémy firem i příklady dobré a špatné praxe.

Na společných workshopech s ASO na téma poskytovatelů PLS a posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců našli zaměstnavatelé i poskytovatelé služeb shodu v názorech na:

 •          Nesoulad právní úpravy úpravy v zákoně č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen ZSZS) a v zákoníku práce, případně dalších právních předpisech vztahujících se k bezpečnosti práce
 •          Právní účinky lékařského posudku
 •          Výpis ze zdravotnické dokumentace uchazeče o zaměstnání a zaměstnance
 •          Kategorizace prací
 •          Pracovnělékařské prohlídky
 •          Dostupnost a kvalita pracovnělékařských služeb
 •          Regulace cen základních pracovnělékařských služeb
 •          Budování průmyslových zón a připravenost pracovnělékařských služeb
 •          Problémy malých zaměstnavatelů a zaměstnavatelů s menšími pracovišti v rámci celé republiky
 •          Podněty poskytovatelů pracovnělékařských služeb kontrolním orgánům podle § 57 odst. 1 písm. f) ZSZS
 •          Místo provádění pracovnělékařských prohlídek

Od ledna do května 2015 bude uspořádáno 14 kulatých stolů v regionálních centrech

 1. ledna – Mladá Boleslav
 2. ledna – Kutná Hora
 3. ledna – Písek
 4. února – Hradec Králové
 5. února – České Budějovice
 6. února - Plzeň
 7. března – Suchá Rudná
 8. března – Olomouc
 9. března – Brno
 10. dubna - Trutnov
 11. dubna -  Kolín
 12. dubna - Plzeň  
 13. dubna - Liberec
 14. května - Žatec

Na těchto akcích budou prezentovány identifikované problémy a návrhy na způsoby jejich řešení.

Cílem setkání bude ověřit návrhy z pohledu praxe.

Informace: http://www.spcr.cz/probihajici-projekty/pracovnelekarske-sluzby

 

Jitka Hlaváčková

Zaměstnavatelská sekce

 

Jitka Hlaváčková
/
kategorie Právní infoservis
zpět