Pracovněprávní aktuality 2018

Co nás čeká a nemine v pracovněprávní rovině.

Pracovnělékařské služby
Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o specifických zdravotních službách, která vyšla pod č. 436/2017 Sb. nabyla účinnosti sice už od 15. prosince 2017, ale zaslouží si být do přehledu novinek zahrnuta, protože přináší zejména tyto dvě podstatné změny:
1. u řidičů referentů se pro periodicitu prohlídek nově rozlišuje, v jaké kategorii je zaměstnanec zařazen

  • V kategorii 1 – periodická prohlídka je povinná 1x za 6 let, po dovršení 50 let věku 1x za 4 roky
  • V kategorii 2 až 4 – periodická prohlídka je povinná 1x za 4 roky, po dovršení 50 let věku 1x za 2 roky

2. v příloze této prováděcí vyhlášky je stanovena lhůta pro periodické prohlídky u zaměstnanců, kteří vykonávají práci v noci na 1x za 2 roky (dříve byla stanoveno přímo v zákoníku práce, ale novelou zákona č. 373/2011 Sb. bylo ze zákoníku práce vypuštěno – zákon č. 202/2017 Sb.)

Vzhledem k tomu, že novela zákona je účinná od 1. listopadu 2017 a vyhláška byla vydána později, je nutno postupovat v období do 15. prosince 2017 podle přechodných ustanovení při posuzování, která lhůta pro periodické preventivní pracovnělékařské prohlídky platí.

Minimální mzda 
S účinností od 1. 1. 2018 (nařízení vlády č. 567/2006 Sb.) došlo ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy pro jednotlivé kategorie prací podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Minimální mzda (která je zároveň nejnižší úrovní zaručené mzdy pro práce zařazené do 1. kategorie) je namísto stávajících 11.000 Kč měsíčně od prvního dne nového roku rovných 12.200 Kč a minimální hodinová mzda je místo 66 Kč zvýšena na 73,20 Kč. 
Vedle úpravy samotných hodinových a měsíčních sazeb zaručené mzdy však má zvýšení minimální mzdy vliv i na jiné oblasti. Předně je potřeba upozornit, že se zvýšením minimální mzdy dochází také ke zvýšení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění, jehož výše odpovídá minimální mzdě.

Cestovní náhrady
S účinností od 1. 1. 2018 se mění sazby takto:
Sazba základní náhrady za použití jednostopých vozidel a tříkolek činí 1,10 Kč za kilometr a za použití osobních silničních motorových vozidel činí 4 Kč za kilometr. Průměrná cena pohonných hmot se vyhláškou zvýší, u benzinu 95 oktanů na 30,50 Kč za litr (v roce 2017 29,50 Kč za litr), u benzinu 98 oktanů na 32,80 Kč za litr (v roce 2017 32,50 Kč za litr), u motorové nafty na 29,80 Kč za litr (v roce 2017 28,60 Kč za litr).

Minimální sazby stravného poskytovaného při tuzemské pracovní cestě zaměstnancům v podnikatelské sféře vyhláška mírně zvyšuje. Při pracovní cestě, která trvá 5 až 12 hodin, se toto stravné zvyšuje na 78 Kč (v roce 2017 72 Kč), při pracovní cestě nad 12 hodin na 119 Kč (v roce 2017 109 Kč) a nad 18 hodin na 186 Kč (v roce 2017 171 Kč) za každý kalendářní den pracovní cesty.

Od 1. 1. 2018 (vyhláška č. 401/2017 Sb.) rovněž platí nové výše základních sazeb zahraničního stravného pro následující kalendářní rok. 

Otcovská
Od 1. února 2018 bude mít otec dítěte možnost čerpat novou dávku otcovské poporodní péče ve výši 70% denního vyměřovacího základu po dobu 7 kalendářních dnů bez přerušení kdykoli v období šesti týdnů ode dne narození dítěte.

Další změny v oblasti práce a sociálních věcí naleznete na https://www.mpsv.cz/files/clanky/32248/TZ_Co_se_meni_v_roce_2018._Novinky_Ministerstva_prace_a_socialnich_veci.pdf

JUDr. Jitka Hlaváčková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět