Prosazujeme zájmy českého byznysu v dialogu s vládou a odbory

Jedním z hlavních úkolů Svazu průmyslu a dopravy ČR je prosazovat zájmy svých členů a vytvořit jim kvalitní podnikatelské prostředí. Bez toho se firmám ani byznysu u nás nebude dařit. Proto jim Svaz chce pomoct nastavit pro podnikání co nejlepší podmínky. Svaz průmyslu a dopravy ČR je nejsilnějším hlasem byznysu při vyjednávání s vládou a odbory v sociálním dialogu.
 
„Pravidelně se setkáváme s vládou i odbory na jednání tripartity a společně řešíme vše, co souvisí s rozvojem byznysu a podnikání u nás. Díky tomu, že jsme jedním ze sociálních partnerů, můžeme reálně diskutovat s vládou a odbory a hájit zájmy byznysu,“ vysvětluje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR. Do formulace postojů a názorů, které Svaz zastává při jednání tripartity, zapojuje všechny své členy. Díky expertním týmům, které jsou složeny nejen z odborníků Svazu, ale i ze zástupců z jednotlivých členských firem a asociací, může formulovat postoje založené na praktických zkušenostech firem. Díky tomu Svaz předává vládě i odborům na jednáních nejenom expertní názor, ale především pohled z praxe.
 
Svazu průmyslu a dopravy ČR se podařilo prosadit, že se celostátní tripartita scházela v uplynulém volebním období prakticky každý měsíc. „Jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR bych chtěl poděkovat za čtyři roky spolupráce a přístup končící vlády k sociálnímu dialogu. Organizovala tripartitu pravidelně, a i díky tomu jsme spolu sešli celkem třicet pětkrát. Diskutovali jsme se zástupci vlády i odborů na 40 témat, která ovlivňují byznys v České republice,“ vyhodnocuje prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák čtyřletou spolupráci v tzv. sociálním dialogu.
 
Svaz řeší státní rozpočet, mzdy i investice
Na jednání tripartity Svaz řeší širokou škálu témat. V uplynulém vládním období se například zabýval plánem pro podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti nebo zákoníkem práce. Odborům vysvětloval, proč podnikatelé chtějí jasná pravidla pro navyšování minimální mzdy nebo proč je vhodnější zabezpečit nemocné zaměstnance při déle trvající nemoci namísto rušení karenční doby. Vysvětloval i nutnost zaměstnat cizince ze třetích zemí s ohledem na kritickou situaci na trhu práce. Zdůrazňoval význam digitální agendy v ČR, upozorňoval na potřebu reformy financování regionálního školství. Každý rok se Svaz zasazuje o racionální rozložení státního rozpočtu. „Státní rozpočet musí myslet na oblasti klíčové pro rozvoj české ekonomiky, jako jsou například reforma školství a platy učitelů, dále dopravní infrastruktura a aplikovaný výzkum. Ten je z dlouhodobého hlediska zásadní pro konkurenceschopnost firem," komentuje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
 
Kromě toho Svaz otevírá i další důležitá témata. V letošním roce se Svazu například podařilo prosadit navýšení vládní podpory pro investice do oblasti výzkumu, vývoje a inovací. S narůstajícím počtem exekucí zaměstnanců se největší zástupce zaměstnavatelů snaží o zjednodušení administrativy a sjednocení postupů exekutorských úřadů pro usnadnění výkonu této „nepodnikatelské“ agendy.
 
Ve vyjednáváních se Svaz vždy zasazuje o to, aby tripartitou projednávané a přijímané materiály, ať už legislativní nebo nelegislativní povahy, vytvářely do budoucna co nejlepší podmínky pro rozvoj podnikání a byznysu v ČR.
 
Svaz zastupuje zaměstnavatele i na krajských tripartitách, kde řeší především nastavení podmínek pro zabezpečení fungování firem a rozvoje byznysu v daném regionu. Přímo v krajích firmy nejčastěji řeší problematiku zaměstnanosti, školství, dopravní obslužnost a zdravotnictví, dále rozpočet a úspory kraje.
 
Zástupci Svazu jednají i se zahraničními odbory a ministry
Kromě jednání na českých tripartitách jednali za uplynulé vládní období zástupci Svazu dvakrát na společné tripartitě České a Slovenské republiky. Zúčastnili jsme se také dvou jednání tripartit zemí Visegrádské čtyřky. „Hlavním tématem na programu letošního jednání ve Varšavě byla společná odpovědnost sociálních partnerů při potírání nelegálního zaměstnávání a zneužívání pracovníků na trhu práce. Za zaměstnavatele jsme mimo jiné upozorňovali na vážný nedostatek pracovních sil,“  komentuje poslední tripartitu zemí Visegrádu Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Celkově mi zkušenost s mezinárodní tripartitou potvrdila, že sociální dialog na české úrovni měl v uplynulém období jistou kvalitu – pravidelnost, diskuzi a výstupy, se kterými pracujeme. Na tripartitě zemí V4 bohužel neproběhla diskuze, ani nebyly přijaty závěry.“
 
Jednáním tripartity to nekončí
Témata, která se na tripartitě probírají ale nekončí samotným jednáním. Svaz pravidelně sleduje a komentuje veškerou legislativu související s podnikatelským prostředím. „Svaz průmyslu a dopravy patří mezi tzv. povinná připomínková místa. To znamená, že veškerou legislativu, která má vliv na rozvoj byznysu u nás, nám musí ministerstva předložit k náhledu a okomentování před tím, než se projednávají v parlamentu,“  vysvětluje Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu. Ročně odborníci Svazu takto okomentují a připomínkují na 140 zákonů a vyhlášek souvisejících s podnikáním v České republice.
 
„Celkově musím končící vládu za přístup k sociálnímu dialogu pochválit. Věřím, že i nová vláda ho bude brát zodpovědně,“ uzavírá prezident Svazu Jaroslav Hanák.
 
O Svazu průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR je největším zaměstnavatelským svazem. Funguje jako nestátní nepolitická organizace, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v ČR. Reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastřešuje 33 svazů a asociací a 147 individuálních členských firem. Celkově hájí zájmy 11 tisíc firem, které zaměstnávají na 1,3 milionu pracovníků. Jeho posláním je utvářet kvalitní podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v ČR i v evropských a mezinárodních organizacích. Zajišťuje navazování vztahů například formou podnikatelských misí. Organizuje vzdělávací a poradenskou činnost. SP ČR patří mezi povinná připomínková místa pro předpisy, které mají vliv na podnikatelské prostředí. Prosazuje zájmy členů v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). V roce 2018 oslaví Svaz průmyslu a dopravy ČR 100 let od založení prvního svazu průmyslníků v Čechách, na jehož odkaz navazuje.
 
JSME RESPETKOVANÝ SOCIÁLNÍ PARTNER NA NÁRODNÍ I EVROPSKÉ ÚROVNI
kategorie Tripartita
zpět