Zkracování pracovní doby

Dubnový kulatý stůl v Liberci ukázal cestu, jak dosáhnout prostřednictvím využívání efektivnějších flexibilních forem rozvržení pracovní doby a možnosti zkracování pracovní doby bez snížení mzdy.