Zaměstnavatelé připomněli vládě potřebu sociálního dialogu

Svaz průmyslu a dopravy ČR na tripartitě v pondělí 15. května hájil konkurenceschopnost českých firem a zaměstnavatelů. Květnová tripartita projednala návrh konsolidačního balíčku.

DAŇOVÉ ÚPRAVY A KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK

Již minulý týden jako reakci na představený konsolidační balíček vlády Jaroslav Hanák, prezident SP ČR a místopředseda RHSD ČR, zdůraznil: „Uvědomujeme si neudržitelný stav veřejných financí a podporujeme nutnost jejich konsolidace. Návrh však dopadá na konkurenceschopnost firem v ČR a obsahuje i opatření, která nepřispějí růstu naší ekonomiky, jako například zvýšení daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body, zrušení nepeněžních zaměstnaneckých benefitů či nedostatečně razantní opatření na straně efektivity státu. Návrhy, které dopadají na firmy, jsou politická rozhodnutí a je logické, že budeme za firmy upozorňovat na rizika omezení potenciálu pro dlouhodobý růst, které tato opatření ekonomicky mají.“ 

„Zároveň jsme očekávali, že úsporná opatření veřejné správy a snaha o zeštíhlení státu budou ambicióznější. A to i ve vztahu k jednotlivým prvkům balíčku. Očekávali jsme, že stát využije pozitivní dopady eGovernmentu a bude víc šetřit sám na sobě, včetně související byrokracie, agend, institucí. Balíček také nabízí pouze minimum pozitivních opatření nerestriktivního charakteru, které by mohly přispět k růstu dlouhodobě,“ připomíná Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB A NÁRODNÍ DOTACE

„Zvýšení sazby Daně z příjmu právnických osob podniky sice nepoloží a uvědomujeme si, že každý musí něco přispět. Férové je ale zároveň říct, že to do jisté míry omezuje i potenciál pro investice a atraktivnost Česka. Firmy chtějí fungovat dále, potřebují investovat a stát tímto odebírá další část soukromých zdrojů pro investice, které firmy potřebují na výzvy, kterým čelí. Za firmy to tedy podporovat nemůžeme a musíme říkat i ostatní stránky návrhu, než jen příjem do rozpočtu. Tento krok relativně zhorší mezinárodní konkurenceschopnost, Česko již nyní v regionu soutěží se zeměmi jako Polsko a zvýšení sazeb by dále ztížilo naši pozici,“ vysvětluje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Změny v oblasti národních dotací jsme očekávali. Neznáme ale strukturu, zda návrh neobsahuje položky, které mohou zvýšit ceny energie či omezit programy pro růst ekonomiky nebo transformační výzvy firem v mezinárodní konkurenceschopnosti,“ připomíná Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Vítáme, že předseda vlády přistoupil během tripartity na náš návrh a Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financí s námi detailně projdou stav dotací a tam, kde by české firmy mohly být znevýhodněny, budeme hledat alternativní úspory,” zdůraznil Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

 NUTNOST SOCIÁLNÍHO DIALOGU

„Na poslední tripartitě nám byla přislíbena věcná diskuse nad politickými návrhy před tím, než je projedná vláda. Premiér označil takovýto přístup za korektní. Zatím však k žádnému věcnému dialogu nedošlo. Požádali jsme proto vládu o detaily návrhů a projednání některých opatření s dopadem na firmy a jejich konkurenceschopnost. Očekáváme, že vláda dodrží standardní legislativní proces, včetně řádného meziresortního připomínkového řízení a důkladného projednání našich připomínek. Na všech příslušných rezortech by měla být neprodleně zahájena konstruktivní jednání se zaměstnavateli, tak aby došlo k jasnému vyhodnocení všech dopadů a praktických aspektů jednotlivých opatření,“ zdůraznil Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, na své poslední tripartitě před úterní volební valnou hromadou SP ČR.

OBLAST ENERGETIKY

Na tripartitě došlo také ke kontrole plnění závěrů z předchozích plenárních schůzí, kde jedním z klíčových témat byla oblast energetiky. „Za zaměstnavatele jsme poděkovali za důkladné projednání v pracovních skupinách a požádali jsme vládu o předložení porovnání podpory průmyslu v ČR a ostatních zemích EU, co se podpory cen energie týče, a to včetně záměrů pro příští rok. Vláda by na základě porovnání situace v ČR a okolních zemích měla vyjasnit svá opatření s dopadem do cen energie, tedy zastropování cen, odpuštění poplatku za OZE, poplatek za distribuci a celkově očekávaný cenový vývoj regulovaných složek ceny pro příští rok. Zároveň je třeba pracovat na kvalitní projektové přípravě na Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu a Státní energetické koncepci, řádné analýze přínosů a nákladů jednotlivých řešení a průběžném zapojení průmyslu,“ vysvětluje Jan Wiesner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
kategorie Tiskové zprávy
zpět