Vstup do veřejné konzultace - vztahy mezi platformami a firmami

Svaz průmyslu a dopravy ČR vložil vstup do veřejné konzultace Evropské komise k tématu vztahů mezi platformami a firmami (Fairness in platform-to-business relations).
 

Komise v současné době připravuje legislativní návrh, který by měl tyto vztahy regulovat. SP ČR upozorňuje, že regulace negativně dopadne na celý online ekosystém. Namísto vytváření dalších regulatorních opatření je třeba lépe využívat stávajících nástrojů, které jsou již k dispozici. SP ČR prezentoval svůj postoj také na jednání k tomuto tématu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, kde se všichni účastníci shodli, že v rámci ČR nebyly identifikovány významnější problémy ve vztazích mezi platformami a firmami a další regulace není tedy potřebná.

Celý vstup SP ČR do veřejné konzultace naleznete zde.

Ondřej Ferdus
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět