Stanovisko k návrhu revidované směrnice o kombinované dopravě

SP ČR v rámci pozice k revizi směrnice o kombinované dopravě upozorňuje, že 40% cíl snížení negativních externalit není ideální způsob definice kombinované dopravy. Obáváme se, že 40% cíl může být v budoucnu příliš přísný a že vykazování může být příliš administrativně náročné.