Stanovisko k návrhu věcného záměr zákona o správě informací o stavbě a informačním modelu stavby

SP ČR upozorňuje na potřebu předložení tezí prováděcích vyhlášek při přípravě zákona, úpravy sdílení informací, zachování vymezení povinných osob apod. Zároveň upozorňujeme, že původně měla z využívání BIM v rámci povolovacích řízení vyplývat řada výhod a benefitů, které nyní nejsou deklarované. Dále je nutné také řešit záruku kvality dat, otevřenost systému a bezpečnosti.

Stanovisko k tzv. havarijní novele zákona o vodách

Svaz opět upozornil na novou povinnost schvalování provozního řádu vodního díla pro čištění odpadních vod s povoleným množstvím vypouštěných odpadních vod větším než 6000 m3/rok, se kterou nesouhlasíme a žádáme o její odstranění.

Stanovisko k novele zákona o dani z příjmů a DPH

SP ČR vítá záměr snižování administrativy a zvyšování podnikatelské jistoty. Oceňujeme zejména návrh na úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH, na jehož nedostatky dlouhodobě upozorňujeme.