Stanovisko k aktualizaci Národní RIS3 strategie

Svaz žádá uvedení aktuálních základních překážek a problémových okruhů ve VaVaI a aktualizaci a doplnění manažerského shrnutí dokumentu.Svaz průmyslu a dopravy ČR oceňuje zapracování některých podporovaných témat, jako je např. přidání nové domény specializace Průmyslová chemie. Na druhé straně vidíme potenciál pro větší aktuálnost dokumentu, na což navazují uvedené dvě připomínky.

Více zde

Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět