Stanovisko ke změně programu EPSILON

Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá vyhodnotit vhodnost podpory pro ERA-NET Cofund zaměřené na biodiverzitu spíše přes program MŽP Prostředí pro život. Dále je třeba uvést, jaké dopady budou mít změny programu na uchazeče z řad firem.
Celé stanovisko k Návrhu na změnu programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON naleznete zde.
 
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět