Svaz připomínkuje zákon o rozpočtových pravidlech

Svaz průmyslu se zapojil do připomínkového řízeni k předložené novelizaci zákona o rozpočtových pravidlech a souvisejících zákonů.
Předně žádáme o vypuštění části třetí navrženého zákona (resp. změny zákona) o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Údaje poskytované do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI) na základě § 30 – 32 zákona č. 130/2002 Sb. jsou mnohem obsáhlejší, než jsou údaje evidence informačního systému programového financování (EDS/SMVS). Místo propojení obou informačních systémů se ukládá poskytovatelům další povinnost poskytovat údaje již poskytnuté do IS VaVaI duplicitně i do EDS/SMVS.

Jak uvádí odůvodnění zákona, tak na základě plánu legislativních prací vlády pro rok 2019 se RIA neprovádí. Z našeho pohledu to je chybný přístup, řada opatření může mít závažné dopady např. na chování státu směrem k ekonomickým subjektům a k ekonomice obecně. Dopady řady nesouvisejících návrhů by bylo vhodné analyzovat.

Další připomínky a náměty si můžete stáhnout zde.
Anna Novotná Perlínová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět