Stanovisko k návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Nový režim ochrany osobních údajů musí podporovat rozvoj inovací v průmyslu.

SP ČR komentuje text návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

SP ČR žádá, aby strany zúčastněné na jednání v trialogu vzaly v úvahu ve stanovisku nastíněné argumenty a doporučení. Současně apeluje na jejich odpovědnost vůči firmám, které jsou správci i zpracovateli osobních údajů a žádá je, aby nevytvářely právní rámec, který je založen na nejhorším možném scénáři, ale aby naopak vytvořily takový režim ochrany osobních údajů, který bude schopen podporovat v příštích letech rozvoj inovací ve všech průmyslových odvětvích.

Stanovisko SP ČR k návrhu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 

Tereza Šamanová
Mezinárodní vztahy - Evropské záležitosti

Blízková Marta
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět