Svaz se vyjádřil k novele zákona o kybernetické bezpečnosti

SP ČR uplatnil v připomínkovém řízení své kritické stanovisko k novele zákona o kybernetické bezpečnosti, kterou připravil NBÚ a předložilo MV jako transpoziční předpis k nové evropské směrnici. Kritizujeme zejména fakt, že novela je nedostatečně připravená a nereflektuje všechny dopady na správce a provozovatele informačních systémů v dotčených odvětvích.

Do připomínkování předpisu se zapojila celá řada zástupců dotčených odvětví, kterými jsou dle směrnice energetika, doprava, bankovnictví, infrastruktura finančních trhů, zdravotnictví, dodávky a rozvody pitné vody, digitální infrastruktura, chemický průmysl a veřejná správa. Svaz ve svém stanovisku kritizuje zejména fakt, že předkladatel před zpracováním novely dostatečně neanalyzoval výčet informačních systémů základních služeb, které budou transpozicí dotčeny a v novele se nevěnuje hodnocení dopadů na jejich správce a provozovatele. Současně opomíjí novelizaci souvisejících právních předpisů, kterými je v ČR upravena problematika kybernetické bezpečnosti a v neposlední řadě v mnoha případech odkazuje v textu zákona na prováděcí právní předpisy, jejichž obsah dosud není znám.

Navrhujeme proto přerušit projednávání materiálu a zbývajícího času v rámci transpoziční lhůty (do května 2018) využít ke zdokonalení návrhu a zejména konzultaci se zástupci všech směrnicí dotčených odvětví.

Celý text stanoviska Svazu průmyslu a dopravy ČR je k dispozici zde:
Stanovisko SP ČR k novele zákona o kybernetické bezpečnosti

Tereza Šamanová
/
kategorie Stanoviska SP ČR
zpět