Evropský parlament jde proti technologickým trendům

Výsledek hlasování Evropského parlamentu o pozici k návrhu Směrnice o autorském právu
 
Dne 12. září přijal na plenárním zasedání Evropský parlament svou pozici pro konečné jednání o podobě směrnice o autorském právu. Směrnice reaguje na rozvoj technologií a stále vyšší míru využívání internetu ze strany autorů, umělců, vydavatelů a zejména uživatelů. Má zajistit respektování autorských práv v digitálním prostředí. V červenci plénum Evropského parlamentu odmítlo přijetí návrhu pozice z pera Výboru pro právní záležitosti v čele se zpravodajem návrhu poslancem Axelem Vossem. Pozici Výboru pro právní záležitosti kritizoval i Svaz průmyslu, a to zejména s ohledem na velmi restriktivní podobu článku 3 zabývajícího se možností vytěžovat text a data a také s ohledem na podobu kontroverzních článků 11 a 13. Ty mají zajistit, aby internetové vyhledavače a sociální sítě platily vydavatelům za autorské texty a aby internetová uložiště kontrolovala, zda nahrávané soubory neporušují autorská práva.
 
Před zářijovým plenárním hlasováním poslanci a politické frakce podaly podali více než 240 pozměňovacích návrhů. Svaz aktivně žádal české europoslance o podporu konkrétních pozměňovacích návrhů, které by vedly ke zmírnění dopadů navrhovaného znění na firmy a rozvoj inovací v EU. Schválená pozice parlamentu však tyto požadavky dostatečně nezohledňuje, čímž mimo jiné zásadním způsobem ohrožuje další rozvoj umělé inteligence v EU. Ve stávající podobě možnost vytěžovat informace umožňuje tato směrnice jen v úzké a omezené míře výzkumným institucím. Toto Svaz dlouhodobě kritizuje a považuje za naprosto nepřijatelné. Každý by měl mít možnost těžit informace z obsahu, který si zaplatí. Nejedná se o kopírování obsahu ani porušování autorských práv. Nové technologie potřebují velké množství dat, aby se mohly učit, vyvíjet a zlepšovat. Evropská komise představuje smělé plány v oblasti umělé inteligence a zároveň přijímá taková legislativní opatření, která jejímu dalšímu rozvoji staví do cesty překážky.
 
O konečné podobě směrnice nyní budou vyjednávat Komise, Rada EU a Evropský parlament. Jsme přesvědčeni, že je třeba její znění ovlivnit tak, aby při respektování autorských práv nekladla další překážky českým a evropským firmám, startupům a inovátorům například v oblasti umělé inteligence, ale také v oblasti využívání a rozvoje nových technologií.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět