Středoevropské svazy: návrh ochrany osobních dat bude nefunkční

Chystaná úprava bude nefunkční a omezí schopnost Evropy podnikat, inovovat a investovat.


Zaměstnavatelské a podnikatelské průmyslové svazy zemí Střední a Východní Evropy ve svém společném prohlášení  adresovaném komisařce Věře Jourové a premiérům a ministrům svých zemí vyjádřily hluboké obavy z vývoje jednání o textu nového evropského nařízení o ochraně osobních údajů. Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR), a také svazy Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska apelují na evropské zákonodárce, aby se v závěrečných fázích vyjednávání zasadili o přijetí nařízení, které umožní další rozvoj digitálních inovací, investic do nových technologií a vznik nových pracovních míst.

Svazy upozorňují riziko, že:

  •  byrokratické bariéry omezí další zpracování velkých objemů dat – a sníží evropský inovační potenciál,
  • vágní pravidla pro sdílenou odpovědnost za škodu ztíží dostupnost cloudových služeb zejména pro malé a střední podniky,
  • neúměrně vysoké sankce (v některých návrzích až 5% globálního obratu společnosti) za nejasně definovaná porušení nařízení odradí podniky od investic do digitální ekonomiky.

Svaz průmyslu a dopravy ČR, kterému se podařilo sjednotit středoevropský průmyslu do jednoho šiku,
upozorňuje na to, že cílem není dokončit jednání o jedné z nejdůležitějších legislativních norem v novodobé historii EU do uměle vytvořeného termínu - konce roku 2015. Cílem je vytvořit kvalitní nařízení, které účinně ochrání právo občanů na ochranu osobních údajů, a vytvoří vhodný rámec pro rozvoj založený na digitálních inovacích.

Svazy dávají kritickou situaci v oblasti ochrany dat do kontextu i s rozsudkem Evropského soudního dvora o zrušení tzv. Safe Harbor, který téměř znemožnil dat se zeměmi mimo EU a nastolil situaci právní nejistoty. Obávají se, že v EU převládla omezená a rigidní představa ochrany soukromí, jejíž protagonisté přehlížejí obrovský potenciál, který data představují pro rozvoj hospodářství. Pokud nová legislativa Evropské unie znemožní firmám inovace, bude se hlavní inovační dění odehrávat mimo evropský prostor. Ambice evropského jednotného digitálního trhu, Průmyslu 4.0 a udržitelného růstu zůstanou nenaplněny. Evropa se stane technologickým skanzenem a přijde o inovace, investice, které jsou stimuly pro masivní tvorbu nových pracovních míst.

Bližší informace najdete ve společném stanovisku sedmi zaměstnavatelských a podnikatelských svazů,  na webu BUSINESSEUROPE a na webu DIGITALEUROPE.

 

 

Jiří Janda
/
kategorie Tiskové zprávy
zpět