Delegace SP ČR jednala v Bruselu

Dne 28. 1. v Bruselu jednala delegace SP ČR vedená členem představenstva SP ČR Jiřím Holoubkem se zástupci Evropské komise, Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie na téma podpory Průmyslu 4.0 v ČR a dále s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU k tématům ochrany dat a podpory Průmyslu 4.0. z fondů EU.

Zástupcům Evropské komise byl přiblížen proces tvorby Národní iniciativy pro Průmysl 4.0 i aktivity českých firem v oblasti Průmyslu 4.0. Ze strany Evropské komise byla vyzdvižena úloha inovačních center a inovačních hubů při vývoji a testování nových technologií a postupů a sdílení pozitivních zkušeností firem a výzkumných a akademických institucí. Jedním z pozitivních výstupů jednání je doplnění ČR mezi státy, které mají svou národní strategii pro řešení důsledků 4. průmyslové revoluce.

Na Stálém zastoupení ČR při EU zdůraznili zástupci Svazu význam tématu ochrany dat v digitálním prostřední pro Svaz a jeho členy a úspěšný rozvoj digitálního trhu EU a vyjádřili své obavy z negativních dopadů nového evropského nařízení o ochraně údajů, na jehož obsahu se v prosinci 2015 shodli Parlament, Rada a Komise. Projednána byla dále i podpora projektů souvisejících s implementací Průmyslu 4.0 ve firmách z fondů EU - cestou je vypsání výzev z národních operačních programů OP PIK, OP VVV a OP Z a jejich možná kombinace tak, aby byla reflektována jak nutnost investic do technologií spojených se zaváděním Průmyslu 4.0, tak i řešení jeho důsledků pro trh práce a v oblasti restrukturalizace vzdělanosti. Zástupci Svazu a Stálého zastoupení se shodli na tom, že není nutné projektovat nový program podpory specificky zaměřený na Průmysl 4.0, neboť by k jeho realizaci bylo nutné dlouhodobých a komplikovaných jednání s Evropskou komisí. Vláda by se naopak měla zaměřit na rychlé vypsání výzev z existujících programů podpory zejména v OP PIK tak, aby české firmy mohly rychle a efektivně využít pro svůj rozvoj prostředků, které jsou alokovány zejména v programech Aplikace, Inovace, ICT a sdílené služby a Vysokorychlostní internet. Výstupem z jednání je zejména posílení spolupráce Stálého zastoupení a Svazu v oblastech obou projednaných témat. 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět