Kreativita a průmyslový design mají v průmyslu své místo

Svaz průmyslu zařadil kreativní průmysl mezi témata, kterým se ve větší míře aktivně věnuje.

Přispěl k tomu i nástup nového člena představenstva - Martina Wichterleho. Kreativitu jako základní předpoklad rozvoje průmyslu ale prosazujeme jako Svaz  dlouhodobě, od potřeby zahrnutí do vzdělávacího systému po snahu o propojování světa designu s průmyslem. S vedením MPO jednáme například o pokračování podpory ze strany státu a shodli jsme se, že kreativita a produktový design zapadá i do konceptu inovační strategie a v budoucnu by měla být jeho součástí. S významem kreativního průmyslu a designu souhlasí i pan ministr. 

Češi umí velmi dobře vymyslet technicky řadu řešení, bez propojení s designovým řešením se ale produkt prodává a na nové trhy proniká hůře. V tom je třeba spolupráce s profesionály v designu. I proto nyní jednáme s MPO, aby v příštím programovacím období pokračovala jeho podpora ze strany státu, například i skrze dotační politiku. Dnes jsou nabízeny specifické programy ze strany MPO (OPPIK) či skrze CzechTrade a CzechInvest. Nyní začínáme vést pracovní diskuse, jaké formy podpory a jak zaměřené budou pro další období nejvhodnější. 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět