Priority a požadavky SP ČR v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic nalezenete zde.

 

Stanovisko k ukončení Projektu výstavby parku Plzeň Líně

Žádáme o informaci, zda a jaké jiné velké strategické průmyslové zóny má stát připravené místo této. Pokud by v blízké budoucnosti byl zájem některých z potenciálních investorů o významnou investici na obdobně velké ploše, jakou zónu může ČR nabídnout?

Stanovisko k realokaci z BAR do REPowerEU

SP ČR podporuje převedení prostředků z brexitové rezervy BAR do REPowerEU, kde jsou nyní z pohledu ČR i podnikatelského sektoru výrazně naléhavější potřeby. SP ČR podporuje výrazné posílení investic do energetické infrastruktury, podporu nahrazení fosilních paliv a materiálů v průmyslu a dalších investic do energetické účinnosti, bezpečnosti a nezávislosti apod.

První číslo časopisu „tak“ přináší informace o novém programu MPO - OP TAK

Nový zpravodaj od MPO „tak“ navazující na OPIK informuje o operačních programech tohoto ministerstva. Aktuální číslo přibližuje problematiku výzvy Úspory energie, přináší princip zjednodušení povinného zveřejňování účetních závěrek, avíza výzev v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a další zajímavé informace o současném programovém období 2021+.

Stanovisko k novele zákona o investičních pobídkách (2022)

SP ČR podporuje omezení pravomoci vlády schvalovat investiční pobídky pouze na strategické investiční akce, což zvýší transparentnost a efektivnost schvalování žádostí. Zároveň však SP ČR navrhuje, aby se tato pravomoc vztahovala pouze na ty strategické investiční akce, které překročení určitý limit na pořízení dlouhodobého majetku.

Skupina ORLEN Unipetrol podporuje start-upy

Přes 50 start-upů a menších firem, se přihlásilo do 1. ročníku akceleračního a investičního programu ChemTechNext s cílem získat profesionální a finanční zázemí od skupiny ORLEN Unipetrol.