Digitální agenda v nové Evropské komisi

Digitální technologie stále více pronikají do činností členských firem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Vzhledem k tomu, že mají potenciál zásadně ovlivnit jejich podnikání, věnuje se Svaz průmyslu celé digitální agendě prioritně.

Nastupující předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen nedávno představila jména nových komisařek a komisařů společně s jejich portfolii a zároveň jim předala dopisy obsahující prioritní úkoly, jejichž splnění od nich během následujících pěti let očekává. V oblasti digitální agendy budou stěžejní zejména komisařky Margrethe Vestager (DK), která se má stát výkonnou prezidentkou pro téma „Europe fit for the Digital Age“, a Sylvie Goulard (FR), která by měla být komisařkou pro jednotný trh. Slyšení v Evropském parlamentu proběhnou na přelomu září a října.

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) bylo přiděleno francouzské komisařce S. Goulard společně s Generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW) a také novým Generálním ředitelstvím pro obranu, průmysl a vesmír (DG DEFENCE).

Cílem dánské komisařky M. Vestager bude zajistit, aby byl plně využit potenciál, který digitální ekonomika nabízí, a Evropa tak posílila své průmyslové a inovační kapacity. V rámci svého portfolia jí bylo přiděleno několik hlavních úkolů:

  • Spolupracovat na přípravě strategie pro malé a střední podniky.
  • Koordinovat práci na evropském přístupu k umělé inteligenci a způsobu, jak využívat a sdílet neosobní velká data.
  • Koordinovat práci na aktualizaci pravidel v rámci připravovaného „Digital Services Act“.
  • Koordinovat práci v oblasti digitálního zdanění s cílem nalézt konsenzus na mezinárodní úrovni do konce roku 2020 nebo navrhnout spravedlivou evropskou daň.
Posláním S. Goulard bude připravit Evropu na přechod k digitální ekonomice a zajistit, aby se při vývoji nových technologií respektovaly trvalé hodnoty. To bude spočívat v následujících úkolech:

  • Přispět k posílení evropské technologické suverenity. To znamená investovat do nových technologií, jako jsou blockchain, high performance computing, algoritmy a nástroje pro sdílení a využití dat. S tím souvisí také definování standardů pro sítě 5G a technologie nové generace.
  • Vést práci na koordinovaném evropském přístupu k umělé inteligenci a na novém „Digital Services Act“.
  • Zaměřit se na budování jednotného trhu pro kybernetickou bezpečnost, zejména na certifikaci, provádění pravidel pro bezpečnost síťových a informačních systémů, strategii rychlé reakce na mimořádné situace a další příslušné oblasti. Dále vybudovat společnou kybernetickou jednotku.
  • Přispět k aktualizaci akčního plánu pro digitální vzdělávání.

2019 09 11 Jourova  01

Důležitá spolupráce v oblasti digitální agendy bude i s českou komisařkou, nově jmenovanou místopředsedkyní Komise Věrou Jourovou a jejím týmem. S nimi jsme připraveni spolupracovat např. v oblasti transparentnosti při navrhování a přijímání nové regulace. Dle závěrů jednání, které proběhlo mezi vrcholnými představiteli Svazu průmyslu a členy kabinetu komisařky Jourové, by se mělo jednat zejména o oblast tzv. impact assesment, tedy vyhodnocení dopadů chystané legislativy, jejíž přípravu a podceňování možných dopadů ze strany Komise Svaz dlouhodobě kritizuje. Zásadními tématy, která ovlivní fungování byznysu na další období, budou např. Digital Services Act či regulace v oblasti umělé inteligence, i těmto tématům se tak česká komisařka chce věnovat.

Svaz průmyslu ihned navázal na svoji aktivní roli v Bruselu a evropských institucích v uplynulých letech, v níž chceme i nadále pokračovat. Proto zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR diskutovali priority nové Evropské komise již 11. září s generálním ředitelem BusinessEurope Marcusem Beyrerem a později také se stálým představitelem České republiky při EU J. Dürrem a českými europoslanci na pracovní večeři v Bruselu.
2019 09 11 BusinessEuropeManažer pro digitální ekonomiku Ondřej Ferdus pak reprezentoval Svaz průmyslu jako člen delegace tzv. Incomingové mise zástupců evropských institucí a velvyslanců vybraných členských států EU v COREPER I. Ta se uskutečnila ve dnech 11. – 13. září pod názvem „Czechia: Birthplace of Robots – Cyber Security and Digital Technology“ v Brně a byla zaměřená na kybernetickou bezpečnost a digitální technologie. Měli jsme tak možnost o digitálních tématech pro následujících 5 let diskutovat také se zástupci Evropské komise, kteří budou mít přípravu plánované regulace na starosti a s nimž jsme díky misi navázali přímý kontakt.

2019 09 13 Brno

kategorie Z hospodářské politiky
zpět