Velikonoční výzva SP ČR: 6 opatření pro restart ekonomiky

ŠEST KLÍČOVÝCH opatření PRO RESTART EKONOMIKY

Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá vládu, aby urychleně ještě před Velikonocemi přijala opatření v šesti oblastech klíčových pro první fázi restartu ekonomiky.

1) Vláda musí ještě před Velikonocemi přijít s jasným harmonogramem, jak se po Velikonocích budou omezení ekonomiky uvolňovat

 • Konkrétní data, kdy se budou otevírat které provozy a služby, aby se firmy mohly včas připravit.
 • Vydat oficiální hygienická doporučení a plány pro období následující po zmírnění krizových opatření, aby je firmy mohly zohlednit ve svých interních předpisech.
 • Vláda by měla zajistit pro firmy dostatek ochranných zdravotních prostředků, a to i pro budoucí postupné nabíhání normálního provozu, ale s výrazně přísnějšími hygienickými opatřeními.
 • Vláda nesmí uvolnění oznamovat ad hoc den dopředu na tiskové konferenci bez dalších detailů. Firmy potřebují čas se na rozjezd připravit, zaktivovat zaměstnance, oživit logistiku a další klíčové funkce.
 • Jasný harmonogram je klíčový také pro dopravce, aby mohli včas naplánovat dostatečnou kapacitu pro přepravu lidí do zaměstnání.

2) Vláda musí prodloužit program Antivirus minimálně na 6 měsíců a připravit plán aktivní politiky zaměstnanosti pro očekávaný nárůst počtu nezaměstnaných

 • Současný program Antivirus je platný jen do 30. dubna 2020. Takto by pokrýval jen bezprostřední škody nouzového stavu. Nicméně by nezajistil firmám pomoc při překonání nastupující recese tak, jako konkurenčním firmám pomáhají podobné programy například v Německu či Rakousku. Žádáme vládu, aby byl program Antivirus prodloužen minimálně do podzimu letošního roku.
 • Přijatý program Antivirus nezabrání růstu nezaměstnaných, proto vláda musí zajistit dostatek kvalitních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, aby tito lidé byli opět k dispozici firmám v požadované kvalifikační struktuře po odeznění krize.

3) Vláda musí ještě před Velikonocemi jasně stanovit pravidla pro inteligentní karanténu

 • Jaká pravidla musí zaměstnavatelé v režimu inteligentní karantény dodržovat.
 • Požadujeme, aby stát zajistil dostatek testovacích kapacit z domácích zdrojů bez výpadků dílčích komponentů a zvýšil míru testování. 

4) Vláda musí uvolnit vstup do země alespoň pro klíčové zahraniční pracovníky

 • Vláda musí umožnit vstup do země zahraničním pracovníkům, kteří prokazatelně budou pracovat na území ČR delší dobu (např. několik měsíců). Takoví pracovníci by podstoupili v ČR povinnou karanténu a následně mohli v ČR volně pracovat. Jde o vysoce kvalifikované pracovníky, bez nichž české firmy nemohou plnit své zakázky. Například vysocí manažeři mezinárodních společností, v oblasti IT pracovníci datových center ze zemí EU, se kterými byl již uzavřen pracovní poměr, a bez kterých nebudou firmy moci dodržet sjednané zakázky.
 • Vláda musí okamžitě umožnit pohyb přes hranice pro:
  • Servisní techniky, kteří provádějí pravidelnou údržbu a nastavení strojů a zařízení v předepsaných technologických lhůtách či jejich opravy.
  • Odborníky některých jedinečných výrobních zařízení dodaných do/ze zahraničí s ohledem na specifika technologie.
  • Zahraniční zaměstnance mezinárodních firem dlouhodobě působící v ČR, například vrcholné manažery.
  • Na zvážení je také umožnit při dodržování zvláštních hygienických pravidel volný pohyb po EU top-manažerům strategických mezinárodních podniků (např. CEO) bez nutnosti 14denní karantény po návratu.
 • Vláda musí vyjednat s okolními zeměmi režim, podle něhož se bude řídit pohyb pracovníků přes hranice. ČR umožňuje vstup pracovníků z Polska, Slovenska nebo Ukrajiny, ale těm v opuštění jejich zemí brání jejich vlády. Omezení na hranicích s Rakouskem a Německem brání také vstupu kvalifikovaných pracovníků, případně zahraničních vlastníků z těchto zemí do svých českých firem.

5) Vláda musí spustit administrativně jednoduché programy pro podporu nejen malých a středních firem, ale také velkých firem

 • Programy na podporu všech firem bez ohledu na velikost musí být jednoduché a hlavně rychlé.
 • Firmy nyní potřebují rychle získat hotovost, například formou provozních úvěrů se zárukou státu.
 • Rychlá pomoc s dodáním hotovosti do ekonomiky - peníze musí do firem přijít v řádu dnů. Vyřizování žádostí nesmí trvat týdny.
 • Stát by měl opatřeními na podporu firem snižovat rostoucí riziko druhotné platební neschopnosti.

6) Vláda musí rychle nastavit další dotační tituly na kompenzaci škod malých a středních firem a podnikatelů, které vznikly bezprostředně v souvislosti s nouzovým stavem

 • Uzavřeným provozovnám a následně navazujícím činnostem vzniklo v důsledku rozhodnutí vlády ze dne 14. března 2020 mnoho škod. Vláda svým rozhodnutím pokryla část mzdových nákladů programem Antivirus či umožnila odklady splátek, ale fixní náklady jako nájmy nebo energie musí firmy hradit. Je proto nezbytné pomoci zejména malým a středním firmám s jejich pokrytím , stejně jako s pokrytím části variabilních nákladů, jako je zničené zboží.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět