Prosadili jsme prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením

Na základě aktivity Svazu a iniciativy jeho členských firem, jsme prosadili náš požadavek, aby byly také prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení. Pokud tak plátce DPH daruje například obědy, které může rovnou i dovézt, pití, vozidlo, či jiné potřebné věci a též činnosti (které nakoupí, vlastní nebo produkuje), pak se DPH promíjí.

Jde konkrétně o prominutí DPH z bezúplatného dodání zboží či služby, které aktuálně firmy posílají na pomoc poskytovatelům zdravotních služeb (tj. nemocnice a obdobná zařízení), základním složkám Integrovaného záchranného systému (např. policistům, hasičům), armádě či zařízením sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení, noclehárny).

To znamená, že plátce daně si může u tohoto zboží a služeb odečíst DPH na vstupu (ať je výrobce či danou pomoc pouze nakoupí a daruje potřebným), ale již ji nemusí odvést na výstupu. Darování je tak jednodušší a bez zbytečných daňových nákladů a bariér.

Tuto změnu považujeme za velmi přínosný a etický krok k řešení koronavirové krize a děkujeme Ministerstvu financí ČR za spolupráci. Jde o posílení solidarity firemní sféry a profesí, které bezprostředně řeší koronavirovou krizi. MF stanovilo, že tuto možnost lze využít od 12. března 2020 do ukončení nouzového stavu.

Požadavek projednala vláda, následně podepsala ministryně a informace závazně publikována ve Finančním zpravodaji 7/2020 zde, konkrétně se jedná o „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na straně 4.

Autoři: Bohuslav Čížek, Vladimír Štípek

kategorie Z hospodářské politiky
zpět