Přehled ukončených daňových opatření na pomoc firmám postiženým koronavirovou krizí

Připravili jsme přehled daňových opatření na pomoc firmám, jejichž platnost už skončila. Může se ale hodit také zpětně při podávání daňových přiznání a přehledů za dobu, kdy byla opatření v platnosti.

Prominutí pojistného a osvobození ochranných prostředků od DPH

  • Prominutí pojistného červen-srpen (firmy do 50 zaměstnanců).
  • Osvobození ochranných prostředků od DPH. V rámci třetího liberačního balíčku ministerstva financí jsme požadovali prodloužení osvobození od DPH u darů ochranných prostředků a vláda prodloužila toto opatření do konce července 2020. Detailní vymezení zboží, na které se prominutí vztahuje, naleznete zde.

Osvobození od placení pojistného u OSVČ

  • Mimo liberační balíčky vláda 23. 3. 2020 rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.

Prominutí DPH pro dary nemocnicím, hasičům, vojákům či sociálním zařízením

  • Na základě aktivity Svazu a iniciativy jeho členských firem, jsme prosadili náš požadavek, aby byly také prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení. Pokud tak plátce DPH daroval například obědy, které může rovnou i dovézt, pití, vozidlo, či jiné potřebné věci a též činnosti (které nakoupí, vlastní nebo produkuje), pak se DPH promíjelo.
  • Jde konkrétně o prominutí DPH z bezúplatného dodání zboží či služby, které aktuálně firmy posílají na pomoc poskytovatelům zdravotních služeb (tj. nemocnice a obdobná zařízení), základním složkám Integrovaného záchranného systému (např.policistům, hasičům), armádě či zařízením sociálních služeb (např. centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro seniory, chráněné bydlení, azylové domy, nízkoprahová zařízení, noclehárny).
  • To znamená, že plátce daně si mohl u tohoto zboží a služeb odečíst DPH na vstupu (ať je výrobce či danou pomoc pouze nakoupí a daruje potřebným), ale již ji nemusel odvést na výstupu. 
  • Tuto změnu považujeme za velmi přínosný a etický krok k řešení koronavirové krize a děkujeme Ministerstvu financí ČR za spolupráci. Jde o posílení solidarity firemní sféry a profesí, které bezprostředně řeší koronavirovou krizi. Tuto možnost bylo možné využít od 12. března 2020 až 17. května 2020, tedy do konce jarního nouzového stavu. Informace ve Finančním zpravodaji 7/2020, konkrétně se jedná o „Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události“ na straně 4.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět