Posunutí termínů u DPH do poloviny dubna

Ministerstvo financí vydalo další, v pořadí již patnáctý, generální daňový pardon, kde dochází k hromadnému prominutí příslušenství daně z přidané hodnoty (pokuty, úroky apod.). Konkrétně, plátce může podat daňové přiznání k DPH i kontrolní hlášení za měsíc únor bez sankcí do 15. 4. 2021. Stejně tak u výzev k předchozím podáním u DPH jsou prodlouženy lhůty do 15. 4. 2021.

Svaz průmyslu vzhledem k nejistotě délky trvání restrikcí žádal o ještě delší posun termínů, ministerstvo vyhovělo alespoň z části našemu požadavku.

Podrobné informace naleznete ve Finančním zpravodaji 13/2021 zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět