Zrychlené daňové odpisy pomůžou firmám v krizi

S daňovým balíčkem, který vstoupil v platnost na konci loňského roku, získaly firmy motivaci více investovat. Díky zrychleným odpisům pořízeného majetku v letošním a loňském roce získají rychleji vložené peníze zpět v podobě nižších daní, říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Díky zrychleným odpisům může část firem disponovat relativně více finančními prostředky zejména v tomto a příštím roce, čímž můžou alespoň z části přispět k rychlejšímu ekonomickému oživení a ekonomické aktivitě. Při prosazování tohoto opatření jsme se opírali mimo jiné i o dotazník mezi našimi členy. V něm řada firem například z oblastí jako automotive, strojírenství, elektroniky či chemie uvedla tento nástroj jako možný pozitivní impuls v jejich rozhodování o odložení či neodložení některých nákupů majetku a rozsahu investic v současné ekonomicky zhoršené situaci. Jak vyplývá z našeho šetření, které provádíme společně s ČNB, v očekávání investic jsou podnikatelé pesimističtí. Trápí je nejen nižší poptávka doma i v zahraničí, ale zároveň vysoká úroveň nejistoty, což investicím neprospívá. Jestliže se apetit podnikatelů podaří alespoň něčím zvýšit, pomůže to celé ekonomice, která investice potřebuje.

Zrychlené odpisy pomůžou firmám v koronavirové krizi

Zrychlené odpisy jsou jedním z pozitivních nástrojů, jak pro subjekty, které se rozhodují o výši investic, tak pro subjekty, které jsou dodavateli daných produktů. Jsou samozřejmě pouze dílčím opatřením a jedním z bodů mozaiky, klíčová je i celková ekonomická stabilita a očekávání. Jedná se ale o standardní opatření, které má působit pozitivně a alespoň mírnit některá rozhodnutí o odkladu investic či snižovat propady poptávky v některých segmentech. Toto opatření se osvědčilo už před více než deseti lety, kdy bylo zavedeno v téměř totožné podobě jako teď. Je to opatření, které v podstatě jen pomůže lépe rozložit náklady v čase. To vede k určité podpoře právě v době krize, kde firmy potřebují co nejvíce prostředků, se kterými můžou disponovat. Střednědobě toto opatření veřejné rozpočty navíc nic nestojí.

Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom Svazu průmyslu a dopravy ČR

kategorie Z hospodářské politiky
zpět