Dvouměsíční prominutí DPH na respirátory

Měli jsme spolu s dalšími organizacemi možnost konzultovat konkrétní podobu prominutí DPH s Ministerstvem financí na respirátory a obdobné zboží v období 3. 2. 2021 až 3. 4. 2021. Vyjádřili jsme se pro zajištění možnosti alespoň minimálního operačního prostoru ode dne zveřejnění do nabytí účinnosti, takže výrobci a firmy měly zhruba možnost přenastavit účetní systémy.

Prominutí DPH jsme jako nevýznamnější zaměstnavatelský svaz plně podpořili, toto odlehčení v náročné době jde stejným směrem, jako naše jarní a letní iniciativa, kdy na základě naší aktivity byly prominuty platby DPH na darované zboží či služby pro např. nemocnice, integrovaný záchranný systém, či sociální zařízení.

Věříme, že opatření a rovněž apely ministryně financí na snížení ceny při odpuštění DPH skutečně povedou k poklesu cenové hladiny těchto výrobků. Pokud by tomu tak nebylo, pak by absence DPH mohla plátcům DPH i zvýšit náklady, (pokud by se nepodařilo celé prominuté DPH promítnout do ceny dodaného zboží). Dosavadní vývoj ale dává tušit, že cena skutečně klesne a respirátory budou díky nižšímu zdanění cenově dostupnější.

Informaci Finanční správy k tomuto prominutí naleznete zde a dále ve Finančním zpravodaji č. 8/2021 zde.

Vladimír Štípek
/
kategorie Z hospodářské politiky
zpět