Evropská komise schválila změnu tzv. Dočasného rámce na podporu hospodářství

Evropská komise schválila dne 13. 10. 2020 čtvrtou změnu dočasného rámce na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19.

Na základě tohoto opatření je možné poskytovat v souladu s pravidly veřejné podpory vnitrostátní podpůrná opatření postiženým podnikům během koronavirové nákazy COVID-19. Na základě tohoto rámce jsou v ČR poskytovány například podpory skrze programy jako COVID III či COVID PLUS. Dočasný rámec byl také využit např. pro Technologie COVID-19, COVID – NÁJEMNÉ, COVID – KULTURA a bude jej využívat i Czech Rise Up 2.0. Bohužel např. v rámci programu COVID – BUS se zatím počítá jen s podporou de minimis, která má 4x nižší limit podpory (200 000 €) oproti Dočasnému rámci (800 tis. € pro dotace, pro finanční nástroje pak až bez omezení).

Jednotlivé oddíly Dočasného rámce se aktuálně prodlužují o šest měsíců, tedy do 30. června. Část umožňující rekapitalizaci je prodloužena o tři měsíce, tedy do 30. září 2021 (aktuálně to bylo do 30. června 2021). Bude tak možné v případě potřeby některé programy prodloužit či nově nastavit i v příštím roce. Svaz například vidí jako vhodné prodloužení programu COVID PLUS.

V pořadí již čtvrtá změna zavádí i nové opatření, které umožní jednotlivým členským státům podporovat společnosti, které čelí poklesu obratu. Tento pokles musí být během způsobilého období nejméně o 30 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Podpora přispěje na část fixních nákladů příjemců, a to až do maximální výše 3 miliony EUR na podnik. Cílem podpory je zabránit zhoršení jejich kapitálu, udržet jejich obchodní činnost a poskytnout jim silnou platformu pro zotavení.

Více zde.
kategorie Z hospodářské politiky
zpět