Svatomartinská výzva k reformě stavebního práva

Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a Asociace developerů společně vydaly Svatomartinskou výzvu, ve které apelují na Poslaneckou sněmovnu, Senát, ale také na Vládu České republiky k úpravě stávajícího návrhu a jeho následnému rychlému přijetí.

Obzvláště v době, kdy se ČR musí připravovat na důsledky pandemie COVID-19 je nutné a nezbytné podpořit české podniky, české podnikatele a české zaměstnance. Ale také české domácnosti v dostupnosti bydlení či v rozvoji klíčové infrastruktury. Podle signatářů je nutné podpořit také představitele místních samospráv, kteří díky současnému stavu nejsou často schopni efektivně čerpat národní ani evropské dotace a svá města a obce rozumně rozvíjet, o to více v době výzvy realizace projektů v boji proti klimatickým změnám. „Zahajte prostřednictvím rekodifikace stavebního práva skutečnou moderní reformu státní správy, včetně skutečné moderní digitalizace státní agendy. Prosaďte transparentní a protikorupční legislativu, která bude férovým způsobem řešit práva i povinnosti všech účastníků procesu rozvoje území, ochranu veřejných zájmů i potřeby společnosti a práva podnikatelů,“ uvádí výzva.

Současný návrh rekodifikace stavebního práva je podle signatářů dobrým výchozím materiálem, který sám o sobě přináší některá dílčí vylepšení a zlepšení. Není ale skutečným a plnohodnotným řešením tristní situace v oblasti stavebního práva v České republice. K tomu je potřeba přijmout relevantní pozměňovací návrhy, které se obsahově vrátí k původním tezím.

Nová podoba stavebního práva musí:

  • přinést zrychlení stavebního řízení, jeho zjednodušení,
  • zvýšení transparentnosti celého procesu,
  • odstranění byrokratické zátěže,
  • jasné rozdělení práv a povinností jak v procesu, tak v místě a čase,
  • efektivně vymahatelné lhůty v celém procesu.

To vše jsou zásadní nutnosti a nezbytnosti pro posílení konkurenceschopnosti České republiky v rámci evropského i globálního hospodářského společenství.

Výzva ke stažení zde.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět