Podnikatelská sféra podporuje novelizaci stavebního zákona

Rekodifikace stavebního práva fakticky započala již v roce 2017. A nyní si ještě více uvědomujeme důležitost přijetí nového stavebního zákona.

„Čeká nás náročné období obnovy hospodářství po pandemii a jednodušší stavební právo bude jeden ze základních kamenů, na kterém můžeme začít stavět,“ vysvětluje František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, který vyjádřil podporu návrhu stavebního zákona také na tiskové konferenci Ministerstva pro místní rozvoj a dalších partnerů 5. května 2021 před jeho 3. čtením v Poslanecké sněmovně.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky proto podporuje návrh stavebního zákona v podobě schválené Hospodářským výborem, který se přiblížil našemu záměru jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.

„Je však skutečností, že bude třeba přijmou některé další úpravy, které ještě urychlí povolovací řízení nebo zajistí jejich větší integraci. Svaz průmyslu aktivně a dlouhodobě spolupracuje při tvorbě a přijetí tohoto klíčového zákona. V případě nepřijetí nového stavebního zákona můžeme očekávat, že další příprava bude trvat opět celé volební období, ne-li déle, a kvalita a rychlost přípravy staveb se nijak zásadně nezlepší,“ uzavírá František Chaloupecký.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět