Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k návrhu revidované směrnice o kombinované dopravě

SP ČR v rámci pozice k revizi směrnice o kombinované dopravě upozorňuje, že 40% cíl snížení negativních externalit není ideální způsob definice kombinované dopravy. Obáváme se, že 40% cíl může být v budoucnu příliš přísný a že vykazování může být příliš administrativně náročné.

Stanovisko k Rozpočtu SFDI na rok 2024

SP ČR podporuje zachování výše rozpočtu alespoň ve výši prostředků minulého roku a žádá reflexi Dopravních sektorových strategií 3. fáze.

Stanovisko k vyhodnocení PPP projektů v dopravě

SP ČR podporuje využití metody PPP v dopravě, musí se ale jednat o komplexní projekty, jejichž přínos nebude jen v okamžité finanční úlevě a rozložení nákladů v čase (i když celkově o něco vyšších), ale zejména v komplexním přístupu k plánování stavebních a jiných kapacit a navržení, plánování, výstavbě a provozování (DBFO princip) konkrétních úseků.

Stanovisko k Aktualizaci Národního plánu obnovy (květen 2023)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) podporuje naplnění záměrů a investic v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje (komponenta 5.2), energetice, čisté mobility, energetické bezpečnosti a dalších oblastí. Zároveň však rozporujeme doplnění neprojednaných a finančně náročných opatření v rámci ekosystému VaVaI (komponenta 5.3). Dále navrhujeme dílčí úpravy v oblasti energetiky, vzdělávání či čisté mobility.

Stanovisko k návrhu vyhlášky ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

SP ČR žádá přehodnotit povinnost barvení těžkých olejů typu Honilo 981, 980 či Divinol CAF, jelikož v důsledku barvení olejů dochází ke zhoršení kvalitativních vlastností automobilových komponentů vyrobených pomocí těchto olejů, a to včetně vizuálního zbarvení. Předmětná povinnost není dána evropskými předpisy, a tak v porovnání s výrobky z ostatních členských států EU dochází ke znevýhodnění tuzemské produkce.