Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o urychlení výstavby (liniový zákon) (dopravní TEN-T stavby; 2022)

SP ČR žádá o ujištění, že směrnice o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T) bude plně transponována včetně např. lhůty 4 let pro udělení povolení, rozšíření dohledu v případě nečinnosti na všechny akty v rámci povolování a doplnění institutu osnovy žádosti o informaci o jednotlivých etapách a lhůtách a údaje o orgánech a zúčastněných stranách.

Stanovisko k novele zákona o dráhách (2022)

SP ČR navrhuje úpravu pojetí institutu přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy, zvážení stanovené lhůty pro provozovatele dráhy pro vyřízení žádosti dopravce a zavedení výjimek z povinností dopravců tam, kde jejich plnění není nezbytné či jejich plnění je problematické.

Aktualizovaný výklad ke snížení odvodů u služebních nízkoemisních vozidel

S účinností od 1. 7. 2022 se snižuje odvod zaměstnance v případě využívání nízko-emisního služebního vozu i pro soukromé účely z 1 % na 0,5 % ze vstupní ceny vozidla. Jedná se o dlouhodobý požadavek SP ČR k podpoře rozvoje nízko-emisní mobility. Zveřejňujeme aktualizovaný výklad k odvodu daní a pojistného.