Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Doprava během pandemie - rok druhý

Doprava patří mezi jedno z pandemií nejpostiženějších odvětví, přestože se letos neocitla v tak šílené situaci jako před rokem. Přečtěte si komentář prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) Jaroslava Hanáka, který vznikl pro Dopravní noviny.

Stanovisko k novele zákona o vnitrozemské plavbě (2021)

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) spolu se Svazem dopravy ČR (SD ČR) dlouhodobě upozorňuje na některé problémy vodní dopravy a potřebu jejich řešení. Připomínky SP ČR směřují k cenotvorbě za užívání přístavu, technickým prohlídkám plavidel technickým pravidlům těchto prohlídek apod. 

Stanovisko ke Koncepci Smart Cities

Navrhujeme v rámci Koncepce Smart Cities více podchytit potřebu digitálního vzdělávání pomocí digitálního obsahu, přípravu obcí na přechod k čisté mobilitě, poskytování otevřených dat, carsharingu a další.