Priority a požadavky SP ČR v oblasti dopravy nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Dle SP ČR je třeba srovnat podmínky s okolními státy v limitech pro integrovaná zařízení alespoň na hodnoty 55 dB ve dne a 45 dB v noci. Zároveň je třeba sjednotit měření u všech druhů hlukových zátěží pomocí „zprůměrování“ hlukové zátěže na celou noční, resp. denní dobu či pomocí korekcí hlukového limitu u hluku s tónovými složkami. Dále žádáme zajištění právní jistoty tím, že metodika bude součástí nařízení vlády či úpravu přechodných ustanovení.

Nové ostravské elektrobusy dobíjí Siemens

Dopravní podnik Ostrava zahajuje provoz nových elektrobusů, dobíjecí infrastrukturu dodává Siemens Smart Infrastructure. Největší flotilu elektrobusů v České republice bude dobíjet výkonná technologie SICHARGE UC.