Elektronická forma podání u DPH (2)

Podání u DPH nebudou omezena pouze na systém „EPO“ a dojde k vylepšení parametrů.

MF ČR v rámci novely zákonů v souvislosti s návrhem zákona o evidenci tržeb zahrnulo původně i návrh, který by znemožňoval použití datových schránek u povinností podání u DPH. SP ČR se proti návrhu
a postupu ohradil, předložil věcné argumenty a požádal MF o věcnou diskusi se zástupci zaměstnavatelů.

Po několika jednáních MF ČR ustoupilo od původního návrhu a podle posledního návrhu bude možné formulářová podání činit i prostřednictvím datových schránek, ale nedodržení požadované struktury nebo formátu bude mít za následek neúčinnost podání. MF a GFŘ také potvrdilo dohodu ohledně „vylepšení“ aplikace EPO a bylo slíbeno, že budou provedeny kroky ke zvýšení uživatelské příznivosti.


Celý článek a další podrobnosti naleznete na Podání_u_DPH_via_datové_schránky.pdf.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět