Priority a požadavky SP ČR v oblasti daní a pojistného nalezenete zde.

 

Stanovisko k novele zákona o dani z příjmů a DPH

SP ČR vítá záměr snižování administrativy a zvyšování podnikatelské jistoty. Oceňujeme zejména návrh na úpravu parametrů kontrolního hlášení DPH, na jehož nedostatky dlouhodobě upozorňujeme.

Dary, pomoc a daňové aspekty

Osvobození od DPH na věcné dary směřující na Ukrajinu a daňové možnosti či návrhy, jak pomoc firem zjednodušit.