Antifosilní zákon

Svaz zaslal předsedovi vlády další dopis, v němž žádá o odklad jednání vlády o legislativních opatřeních, která by ČR dlouhodobě a právně vymahatelně zavazovala ke snižování emisí skleníkových plynů (tzv. antifosilní zákon).

Svaz důrazně varuje před rizikem neuváženého a nekoncepčního vytváření právní úpravy v záležitosti, kterou se již dostatečně podrobně zabývá několik nedávno schválených strategických dokumentů. Návrh ani neobsahuje zhodnocení dopadů na konkurenceschopnost a další potřebné dopadové analýzy. Projednání materiálu, plánované na 12.10., bylo vládou odloženo. Podobný dopis zaslal Svaz už dříve.

kategorie Z hospodářské politiky
zpět