Nové statistiky ve výzkumu a vývoji

Český statistický úřad zveřejnil nové statistiky za rok 2014 v oblasti výzkumu a vývoje.

Přehled statistických výstupů ČSU rozšířil o publikaci Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2014. Ta seznamuje s hlavními výstupy ročního šetření za rok 2014 u 2 630 subjektů provádějící výzkumnou a vývojovou činnost. Prezentována jsou také data za posledních 10 let a srovnání se světem. Druhou novou publikací je Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice za rok 2014. Zaměřuje se na podrobné informace o financování výzkumu a vývoje v České republice ze státního rozpočtu podle socioekonomických cílů, typu podpory, hlavních poskytovatelů a příjemců.

Dále předkládáme také ostatní statistiky k tématu:

o   Publikace: Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2014: https://www.czso.cz/csu/czso/ukazatele-vyzkumu-a-vyvoje-za-rok-2014

o   Publikace: Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje v České republice za rok 2014: https://www.czso.cz/csu/czso/prima-verejna-podpora-vyzkumu-a-vyvoje-v-ceske-republice-v-roce-2014

o   Tabulky s údaji o VaV v ČR v letech 2005-2014: https://www.czso.cz/csu/czso/statistika_vyzkumu_a_vyvoje

o   V rámci měsíčníku ČSÚ STATISTIKA & MY vyšla i série zajímavých článků k tématu výzkum a vývoj: www.statistikaamy.cz/category/analyzy/veda-a-vyzkum/

o   Vybrané údaje až na úrovni okresů ze statistik vědy, technologií a inovací zveřejněny také V jednotlivých krajských ročenkách v kapitole 19. Věda a výzkum: https://www.czso.cz/csu/czso/krajske-rocenky#10a

 

kategorie Z hospodářské politiky
zpět