Anketa: Jak bude vypadat Česko v roce 2020?

V novém čísle časopisu Spektrum jsme se zeptali významných osobností českého průmyslu na to, jak bude vypadat Česká republika v roce 2020 a kam by se měla posunout v následující dekádě.

Karel Havlíček,
ministr průmyslu a obchodu ČRhavlicek

Co vláda udělá, aby se se podnikatelům v Česku v roce 2020 dobře podnikalo, například aby snížila administrativní zátěž?

Máme živnostenský balíček, který obsahuje deset opatření, která podnikatelům a živnostníkům usnadňují život. Dostupný je na www.zivnostensky-balicek.cz, a to včetně hodnocení, jak ho plníme. Jedním z opatření je podpora rodinného podnikání, splněná je z 50 %. Rodinné firmy mají k dispozici publikaci o tom, jak rodinný byznys předávat. Příští rok spustíme registrace rodinných firem, zvýhodněné půjčky i vzdělávací programy. Z 66 % je splněno také zjednodušení startu podnikání. Živnostenské oprávnění se dá vyřídit elektronicky přes Portál občana a snadnější je i registrace k daňovým povinnostem. Soustředíme informace k podnikání na jednom místě - na portálu BusinessInfo, kde je už mimo jiné více než 1 400 formulářů pro živnostníky elektronicky, které převádíme do interaktivní podoby. Rovněž zavádíme platnost nových zákonů dvakrát ročně, a to k 1. 1. a 1. 7., omezujeme statistické průzkumy, zjednodušujeme daně, kdy chceme mimo jiné zavést paušální daň pro živnostníky a další OSVČ s obratem do 1 milionu korun. Už teď se například zvýšil limit ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z 1 milionu na 2 miliony korun. Další opatření se týkají daňových výjimek, exekucí a stavebního úřadu. To vše s cílem maximálně snížit administrativní zátěž podnikatelů a živnostníků tak, aby se mohli svému byznysu naplno věnovat.


Petr Konvalinka,
předseda Technologické agentury ČR konvalinka

Do čeho by měly firmy investovat v roce 2020, aby se jim i nadále dařilo?

Firmy by měly především investovat do svých zaměstnanců, protože to je ten nejcennější „kapitál“, který mají. A to nejen do jejich mezd, ale zejména do jejich vzdělávání, ať již profesního, nebo rozvojového. Zaměstnanec, který je odpovídajícím způsobem placen a k tomu má možnost profesního růstu a společenského rozvoje, bude významněji loajální ke svému zaměstnavateli, bude si vážit možnosti u takového zaměstnavatele pracovat a jeho pracovní aktivita bude větší. Firmy by také měly investovat do inovací, protože bez inovací nebudou dlouhodoběji schopny konkurence v dravém prostředí byznysu. V neposlední řadě by firmy, zejména ty prosperující, měly přispět na dobročinné účely, protože ne každému z nás bylo dopřáno být zdravý, silný a úspěšný.


frolikZbyněk Frolík,
hlavní akcionář Linet Group

Jaké největší příležitosti číhají na české podniky v roce 2020?

Nejsem si jistý, že by na nás číhalo moc pozitivních překvapení. Naše ekonomika je pupeční šňůrou spojena s EU. Pozitivní proto snad bude, že se nenaplní černé scénáře důsledků ochabnutí v autoprůmyslu, propuknutí obchodní války mezi EU a USA a brexitu bez dohody. Na druhou stranu zůstáváme atraktivní výrobní základnou pro západní spotřebitele a růstu naší ekonomiky svižně přidává i rostoucí spotřeba a služby. Z tohoto pohledu jsem mírně optimistický a věřím, že rok 2020 bude podobný tomu letošnímu.

rasaJaroslav Řasa,
předseda představenstva ABRA Software

Kam by se měla Česká republika dostat v roce 2020 a kam by se měla posunout do roku 2030?

V prvé řadě by vláda neměla zasahovat do nezávislosti justice. V ekonomice je nutné eliminovat případný příchod hospodářské krize nejhůře na nulový růst HDP. Je také třeba intenzivně pracovat na rozvoji silnic a železniční dopravy. Prioritou vlády by měla být celospolečensky přijatá reforma školství, kterou podpoří všechny klíčové politické strany a která bude dlouhodobě prováděná. Podobnou debatu o budoucnosti čeká české zdravotnictví. V zahraniční politice bych ocenil, kdyby vláda hrála aktivní roli při posilování EU, což také znamená, že jasně definuje naše evropské hodnoty. Směřovat bychom pozvolna měli k evropské konfederaci a k budování respektu k evropským hodnotám. Aktivní roli by mělo Česko hrát také při posilování NATO včetně zapojení obranného průmyslu do vyzbrojování NATO. Musíme bojovat proti dezinformacím a šířícímu se hloupému populismu. Je třeba posilovat humanitu a lidskou sounáležitost. V roce 2030 by z České republiky měl být respektovaný stát v srdci Evropy, nedílný a aktivní tahoun evropského společenství a obranné aliance NATO. Z ekonomického pohledu by bylo žádoucí, aby produktivita práce na zaměstnance v dnešních cenách dosáhla hodnoty 4 milionů korun. V indexech kvality života by se Česko mělo usídlit v nejlepší světové desítce.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum. Celé číslo čtěte zde.
kategorie Ankety
zpět