Stanovisko k záměru MF na pilotní zavedení režimu reverse charge

Zásadní ne neříkáme, ale Svaz žádá Ministerstvo financí, aby nespouštělo pilot na reverse charge bez důkladné analýzy dopadů na podnikatelský sektor.  Uvítali bychom, pokud by nyní hlavní aktivita Ministerstva financí byla věnována slibovaným zjednodušením povinností pro daňové subjekty.

Slabá místa novely stavebního zákona

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) již několikrát upozornil na to, že není spokojen s novelou stavebního zákona. I přes to, že se připravovala více než dva roky, její výsledky nebudou dostatečné.

Zpráva dle zemí: další nová povinnost pro mezinárodně působící firmy v rámci boje proti daňovým únikům

Jste součástí nadnárodní skupiny podniků, tedy podniků působících v zemích s různými jurisdikcemi, s celkovými ročními konsolidovanými výnosy nad 750 mil €, pak se Vás od roku 2017 bude týkat nová povinnost podávat tzv. Zprávu dle zemí (dále jen Zpráva, Country-by-country Report). Pokud má mateřský podnik ve své jurisdikci daňové rezidence povinnost podat zprávu podle jednotlivých zemí, pak ji samozřejmě za celou skupinu podává on, případně zastupující nejvyšší mateřský subjekt. Vaší úlohou bude ale poskytnout součinnost mateřské společnosti, která Zprávu bude podávat.