Výsledky Barometru BUSINESSEUROPE - konkurenceschopnost EU a pokrok v reformách

BUSINESSEUROPE, Konfederace evropského podnikání, zveřejnila svůj každoroční Barometr reforem, který sleduje globální konkurenceschopnost Evropy na základě indikátorů pokrývajících daně, veřejné finance, podnikatelské prostředí, inovace, dovednosti, přístup k financím a finanční stabilitu a trh práce. Barometr hodnotí na základě šetření mezi členským svazy doporučení pro strukturální reformy a hodnotí pokrok v jejich implementaci a identifikuje priority pro budoucí reformy.

Na vypracování barometru se aktivně podíleli i experti Svazu průmyslu a dopravy ČR. Závěry Barometru nejsou příliš potěšující. Ekonomika EU sice roste, ale růst potenciálního produktu zůstává pomalý, potřeba další implementace strukturálních reforem tedy zůstává. Z dotazníku mezi členy BUSINESSEUROPE vyplynulo, že pouze 17 % specifických doporučení pro strukturální reformy je implementováno dostatečně.

EU zaostává za svými globálními konkurenty v řadě oblastí. Například v porovnání s USA jsou náklady na založení nové firmy v EU trojnásobné a čas potřebný pro založení byznysu dvakrát delší, ceny energií jsou v EU více než dvojnásobné a výdaje na VaV jsou v EU jen 2% HDP, zatímco v USA jsou 2,7% a v Japonsku dokonce 3,6%. Barometr se také dívá na strukturu veřejných výdajů a zjišťuje, že většinou nejsou směřovány do oblastí, které podporují ekonomický růst.

Další výsledky Barometru naleznete zde.

Zhodnocení pokroku v doporučeních reforem (tzv. Country Specific Recommendations) za jednotlivé národní svazy naleznete zde.

Václav Franče
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět