Únorová data za průmysl vybízí k opatrnosti

Po relativně optimistickém závěru loňského roku únorová data potvrzují, že pandemie nadále doléhá na ekonomiku, včetně průmyslu. Za únor průmyslová produkce po očištění o počet pracovních dnů vykázala meziroční pokles o 2,6 %, oproti lednu klesla o 2 %. Celkově je z pohledu objemu průmyslové produkce letošní začátek roku ve srovnání s roky před propuknutím koronaviru v lednu i v únoru mírně horší.

„Průmysl jede dál, vloni dokázal po jarním šoku svou produkci opět nastartovat. Podílí se významně na odvodech do veřejných rozpočtů, aktivně plní protipandemická opatření a drží výkon celé ekonomiky,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR a dodává: „Koronavirová krize průmysl ale dál ovlivňuje. Firmy se potýkají se zpomalením dodavatelsko-odběratelských vztahů či dostupností pracovních sil. Nově musely část pracovníků vyčlenit na povinné testování na Covid-19. Na druhé straně se průmysl snaží aktivně hledat investice v digitální oblasti, které firmám pomáhají zvládat dopady epidemie.“

Únorový růst zahraničních zakázek o 8,9 % a růst exportu o 3,8 % dokazuje, že se naše exportní zaměření pozitivně projevuje na celkovém výkonu ekonomiky. I přes tyto pozitivní výsledky však bude pandemie a nejistota s ní spojená ekonomiku nadále ovlivňovat.

„Také výsledky letošního prvního šetření, které pravidelně Svaz průmyslu a dopravy společně s ČNB provádí mezi podniky, naznačují, že firmy jsou v očekávání zakázek a investic opatrné minimálně pro první polovinu tohoto roku. Výhled na celý rok 2021 je ale v oblasti zakázek i investic celkově mírně pozitivní,“ objasňuje Bohuslav Čížek.

Naše ekonomika je silně propojena se zahraničím, především se zeměmi EU a cestou z ekonomických problémů je co nejrychlejší proočkovanost v Česku i v ostatních zemích a následné odstraňování bariér pro činnost ekonomiky a provozování obchodu.

Vladimír Štípek
/
kategorie Ekonomika v číslech
zpět