Aktualizovaná predikce SP ČR pro vývoj ekonomiky v roce 2021 a 2022

Svaz průmyslu a dopravy ČR připravil aktualizovanou jarní predikci, která na základě dostupných dat, průzkumů či šetření odhaduje vývoj klíčových faktorů a ukazatelů pro rok 2021 a 2022.

Očekáváme, že růst HDP v roce 2021 bude v intervalu 3,0 až 3,5 %. Spotřeba domácností sice po loňských výrazných propadech oživí, ale negativní vliv na celoroční výsledek budou mít restrikce, které působily na začátku roku, takže tuto hodnotu očekáváme na úrovni 1% růstu, opět v souvislosti s rozvolněním. Spotřeba vládních institucí si udrží své tempo a poroste více než 2% tempem a bude ještě letos celkovou situaci mírně stabilizovat, byť řada výdajů není přímo proinvestičních pro dlouhodobou udržitelnost. Investice by, především díky předpokládanému oživení ekonomiky a investiční aktivity od 2. poloviny letošního roku (což je dáno nejen očekávanou chutí investovat, ale též nutností dokončit odložené investice), mohly dosáhnout růstu 2,1 %. Na výsledku tvorby hrubého fixního kapitálu by se do budoucna měly pozitivně projevit i nové výzvy a plány (například Národní plán obnovy). Průzkumy potvrzují, že podnikatelé chtějí a potřebují investovat. Zahraniční obchod se bude nadále zlepšovat, dovoz i vývoz prorostou v průměru více než 5% tempem, s odrazem výrazných meziročních růstů na jaře v důsledku srovnávací základny či omezeného exportu v důsledku nižší poptávky po některých produktech.

V roce 2022 čekáme další zlepšení ekonomické kondice, dle aktuálních propočtů se růst HDP může blížit úrovni 4 %, přestože jej budeme srovnávat s rokem 2021, jehož růst bude na konci roku patrně stabilizovaný a již nebude tak nízkou srovnávací základnou. Růst v roce 2022 by měl nastat oproti letošnímu roku téměř ve všech výdajových složkách HDP, například ale zahraniční obchod v roce 2022 při meziročním srovnání může dosáhnout nižších úrovní růstu. Dále se domníváme, že spotřeba vlády může být poznamenána potřebou zahájit fiskální konsolidaci. Hlavními složkami růstu by tak měly být spotřeba domácností a investice.

Celý dokument predikce s detailně popsanými faktory, ze kterých vycházíme, naleznete zde.

 

Autoři: Vladimír Štípek, Bohuslav Čížek

kategorie Ekonomika v číslech
zpět