Postupné snižování inflačních tlaků bylo patrné po celý loňský rok

Ceny průmyslových výrobců vzrostly v prosinci meziročně o 1,4 %. 

 

V cenách průmyslových výrobců je velmi dobře vidět zmírňování inflačních faktorů a odeznění řady faktorů z předminulého roku, jako např. skokový růst silové ceny energie, cen řady kovů či vysoké nejistoty na trzích některých komodit, které se promítaly do cen produkce. Meziměsíčně ceny v posledním čtvrtletí dokonce klesaly. Na zpomalení dynamiky Indexu má bohužel vliv také slabá poptávka.

Index cen průmyslových výrobců v průměru za celý rok 2023 vzrostl o 5 %. V prosinci však meziročně vzrostl „pouze“ o 1,4 %. Meziroční prosincový růst byl tažen předešlým zvýšením cen energie (+6,7 %) a výrobků investiční povahy (+4,3 %) nebo zboží dlouhodobé spotřeby (+3,1 %). Naopak ceny meziproduktů se snížily o 4,8 %. Pozitivní zprávou je mj. meziměsíční pokles Indexu potřetí po sobě.

„Trend v průběhu posledního cca roku byl jasný a z dvojciferných skokových hodnot v roce 2022 (v loňském roce byl průměrný meziroční nárůst 24,3 %) jsme se postupně v minulém roce dostali v podstatě u cen průmyslových výrobků na minimální hodnoty kolem 1 %. Samozřejmě je to průměr a situace se velmi liší napříč sektory a produkty, například ceny elektřiny či strojů a zařízení, motorových vozidel, investičních produktů stále rostou, ale tyto nárůsty oslabuje předešlý pokles cen ropných produktů, základních kovů či chemických látek,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Proinflačními faktory zůstávají stále poměrně vysoká inflační očekávání, nárůsty mezd či vývoj regulované složky ceny energie. Na druhou stranu zde (protiinflačně) působí slabá poptávka (v průmyslu vidíme bohužel již delší dobu klesající hodnotu nových zakázek, což dobrý signál není) a v případě řady odběratelů tlak na cenu, kde firmy často nyní již nemohou promítat nárůsty cen vstupů do produkce. Proinflačně také působí již zmíněný pokles cen řady komodit jako vstupu do výroby.

Zvolnění dynamiky růstu cen z důvodu slabší poptávky, určitého útlumu a poklesu cen klíčových materiálů je patrné i v sektoru stavebnictví. Ceny stavebních prací v prosinci meziročně stouply o necelých 3 % a meziměsíčně stagnovaly.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět