Otázky a odpovědi - Režim Ukrajina

Co doložit v případě zájmu o zařazení do Režimu Ukrajina?
V případě, že má zaměstnavatel zájem o zařazení do Režimu Ukrajina, musí již mít požadované pracovní místo nahlášené v centrální evidenci volných pracovních míst s možností obsazenosti držiteli zaměstnanecké karty. V případě, že toto místo nebylo po dobu 30 dnů obsazeno uchazečem o zaměstnání z ČR, bude toto místo automaticky zařazeno do evidence volných pracovních míst pro zaměstnaneckou kartu. Na toto místo se poté mohou hlásit i uchazeči o zaměstnání z Ukrajiny. Pro naše ověření výše uvedeného, uveďte rovněž, zda toto místo bylo zveřejněno v centrální evidenci volných pracovních míst na portále Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v opačném případě pro ověření existence tohoto místa, sdělte kontakt na pracoviště Úřadu práce, kde místo bylo nahlášeno. V případě, že zaměstnavatel splní tuto podmínku vyplní Žádost zaměstnavatele o zařazení do Režimu (viz. níže)  a doloží požadované povinné přílohy. 

Nedílnou součástí Žádosti je seznam uchazečů, kteří by měli být zařazeni do Režimu Ukrajina. Na základě tohoto pořadí (důležitost pracovní pozice) budou zaměstnanecké karty vyřizovány.

Je tato služba zpoplatněná?
Ano. Tato služba je zpoplatněná následovně.

Vyřízení Žádosti zaměstnavatele o zařazení do Režimu je zpoplatněno jednorázovou částkou 2.500,- Kč a částku 200,- Kč za každého uchazeče uvedeného v Žádosti spolu s 21% DPH. V případě zájmu o další uchazeče v průběhu 1 roku od zařazení zaměstnavatele do Režimu Ukrajina je tato další Žádost zpoplatněna jednorázovou částkou 1000,- Kč a částkou 200,- Kč za každého uchazeče uvedeného v Žádosti.

Musím či nemusím mít již „vyhlédnuté“ konkrétní uchazeče o zaměstnání z Ukrajiny?
Musíte. Tento Režim Ukrajina slouží jen pro urychlení podání žádosti o zaměstnaneckou kartu, jelikož zaměstnanec na generálním konzulátu kontaktuje přímo uchazeče o zaměstnaneckou katu.

V jakém místě na Ukrajině se vyřizují žádosti o zaměstnaneckou kartu?
Veškeré žádosti o zaměstnaneckou kartu se vyřizují pouze na vízovém centru společnosti VFS Global ve Lvově, a to na adrese Lvov, ul. Džerelna 18.

Jak rychle bude má Žádost o zařazení do Režimu vyřízena?
V případě, že Vámi podaná Žádost nebude vykazovat žádné chyby a budou doloženy všechny povinné přílohy, je možno tuto žádost zpracovat naším zaměstnancem obratem. Následně bude Vaše Žádost předána na MPSV, MV, MZv a MPO, která bude dále předána na Generální ředitelství ve Lvově.

Jakým způsobem doručit Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina?
Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina spolu s povinnými přílohami může být doručena buď elektronicky (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo v listinné podobě poštou na sídlo Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 11, 190 00 Praha 9.

Co v žádosti nesmí chybět?

Nepostradatelným údajem je kontaktní telefon uchazeče. Pracovník ze zastupitelského úřadu bude přímo kontaktovat daného uchazeče, kdy si s ním domluví termín osobního pohovoru.

Co nesmí zapomenout uchazeč při osobním pohovoru na GK ve Lvově?

Uchazeči, kteří jsou již zařazeni do Režimu Ukrajina MUSÍ mít připravené potřebné dokumenty pro vyřízení zaměstnanecké karty.

Je možné přes Režim Ukrajina zaměstnávat agenturní zaměstnance?

Ne, je možné pouze přímé zaměstnání uchazeče u českého zaměstnavatele, který požádá o zařazení do Režimu Ukrajina. Viz. též § 66 zákona o zaměstnanosti, který zakazuje agenturám práce dočasně přidělovat k uživateli zaměstnance, kterým byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta nebo povolení k zaměstnání.

Ke stažení:
Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina

Zaměstnanecká karta

 


 

Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět