Režim Ukrajina po dvou letech

Úspěch firmy při zaměstnávání Ukrajinců záleží na přístupu a flexibilitě HR a výběru správného zprostředkovatele. Ukrajince v tomto programu nemůžete srovnávat s agenturními pracovníky.

Jak již jistě většina z vás ví, na podzim 2016 vláda otevřela možnost společnostem působícím napříč obory působení začít využívat speciálního programu k rychlému vyřízení dlouhodobých víz pro ukrajinské pracovníky – Režim Ukrajina.

Standardní vízová procedura bez využití tohoto programu pak trvá přes rok, což je velmi dlouhá doba jak pro české firmy, které potřebují vyrábět, tak pro Ukrajince, kteří potřebují práci.

Režim umožňuje firmám, které jsou bezdlužné vůči státu, mají minimálně šest zaměstnanců a existují alespoň dva roky na trhu, rychlé a legální zaměstnání občanů z Ukrajiny.

Firmy jsou spokojeny s jejich produktivitou a flexibilitou. Pro Ukrajince není problém práce přesčas, přes víkendy nebo během svátků. Bohužel nesmíme zapomínat, že jde o pracovníky ze země, která je úrovní vyspělosti stejná jako Česko před dvaceti lety, a i tomu chování lidí odpovídá a je třeba k nim takto i přistupovat.

Mnoho firem se bohužel spálilo výběrem špatného zprostředkovatele, kteří naslibovali hory a doly, nevěděly si rady, jak administrovat potřebné dokumenty, mnoho Ukrajinců nakonec ani nepřijelo, protože si v mezidobí čekání na vyřízení dlouhodobého pracovního víza našlo práci v Polsku nebo dalo přednost nelegální práci na smlouvu o dílo na polské vízum v Česku.

Úspěch vždy však záleží i na přístupu a flexibilitě HR a výběru správného zprostředkovatele. Ukrajince v tomto programu nemůžete srovnávat s pracovníky agenturními. Některé firmy podcenily, že se jedná o jejich zaměstnance a vůbec se jim nevěnovaly, jiné pak péči o ně přeháněly a mnozí Ukrajinci toho začaly zneužívat.

STATISTIKY: UKRAJINCI U NÁS HLEDAJÍ PRÁCI NA DVA ROKY

Obrovská pracovní migrační vlna, které jsme se tolik obávali se zřejmě nepotvrdí, spousta Ukrajinců hledá práci v zahraničí na dobu do dvou let, jak dokazují naše pravidelné statistiky. Pak se chtějí vrátit do rodné země, kde mají své rodiny. Také doufají ve změnu politické situace, do které vkládají své naděje v březnových volbách.

Pokud zvažujete vstup do Režimu, věnujte svůj čas výběru správné agentury. Dejte si pozor na to, aby Vaši lidé na Ukrajině za služby agentur neplatili. Spousta firem se dozvěděla, že pracovníci před příjezdem uhradili pochybným agentům nebo agenturám bez licencí stovky eur nebo dolarů a mnohdy se k firmám ani pracovat nedostali.

Jistě vám pomohou reference o přístupu agentury nejen při zprostředkování, ale i během celé procedury, která nekončí vyřízením dokumentů a příjezdem lidí.

Svaz průmyslu a dopravy, jehož je naše firma členem, je jedním z garantů Režimu a naším exkluzivním partnerem. Společně jsme zprocesovali již více než 3500 ukrajinských pracovníků do kmene nadnárodních firem působících v Česku a díky perfektnímu přístupu, ochotě a rychlosti jejich pracovníků ve spolupráci úspěšně pokračujeme.

Pro velký zájem o toto téma jsme na konci května uspořádali konferenci na téma Režim Ukrajina ve Lvově na Ukrajině.

Michaela Macharik
Lenka Dudková
/
kategorie Z členské základny
zpět