Stanovisko SP ČR k materiálu s názvem Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku

SP ČR žádá, aby připomínkové řízení k návrhu Programů nebylo dokončeno dříve, než bude předložen návrh nařízení vlády podle § 181b ZoPC a dokončeno připomínkové řízení k němu. Více naleznete ve stanovisku

 

Pavel Bulín
/
kategorie Právní infoservis
zpět