Zaměstnávání osob se zdravotním postižením změny a novinky pro rok 2018

Novela zákona č. 206/2017 Sb. o zaměstnanosti přijatá již v průběhu roku 2017 upravuje podmínky plnění povinného podílu zaměstnaných OZP u zaměstnavatelů více než 25 zaměstnanci.

Od roku 2018 dochází novelou č.327/2017Sb. mimo jiné k těmto změnám části III zákona 435/2004Sb. o zaměstnanosti

 • Zůstává zachována možnost získat podporu na zřízení a na provozní náklady pracovního místa OZP, tato podpora již není podmíněna uzavřením dohody o zřízení chráněného pracovního místa (§ 75 a 76 zákona)  
 • Mění se podmínky podpory zaměstnavatelů více než 50% OZP (tzv. chráněný trh práce), zejména nahrazením institutu „vymezení chráněného pracovního místa“ uznáním zaměstnavatele při splnění stanovených podmínek a závazkem podávat o své činnosti roční zprávu (§78). Výsledkem bude mimo jiné veřejně přístupný seznam uznaných zaměstnavatelů, využitelný např. pro oprávnění poskytovat náhradní plnění. Další změny jsou ve struktuře a výši příspěvku, kde také dochází ke zjednodušení (§78a). 
 • Roční limit náhradního plnění u oprávněných dodavatelů se od roku 2018 snižuje z 36-násobku na 28-násobek 
 • Prodlužuje se doba platnosti podpory společensky účelného pracovního místa z 12 na 24 měsíců (§113)

Novela zákona č. 206/2017Sb. o zaměstnanosti přijatá již v průběhu roku 2017 upravuje podmínky plnění povinného podílu zaměstnaných OZP u zaměstnavatelů více než 25 zaměstnanců. I když se v důsledku poklesu podílu pracovních pozic fyzicky a pohybově namáhavých dlouhodobě zvyšuje podíl plnění této povinnosti přímým zaměstnáním, stále je většinou zaměstnavatelů využíváno tzv. náhradního plnění odběrem produkce oprávněných zaměstnavatelů více jak 50% OZP. Tento nástroj původně stimulující dostatek zakázek pro tyto zaměstnavatele se v poslední době stal jakousi „nezávislou komoditou“, často podporující jejich podnikání jen nepřímo, vzhledem k obtížné kontrole zejména dodržování ročních limitů se projevuje tzv.“přefakturací“ obchodního zboží.

Kromě dílčího snížení limitu bylo rozhodnuto o zavedení elektronické evidence náhradního plnění (§81 – 84) již od roku 2017: 

 • Oprávnění poskytovatelé (uznaní – viz veřejný seznam od roku 2018) náhradního plnění (NP) jsou povinni vkládat údaje o poskytnutých dodávkách do systému provozovaného MPSV ČR, a to do 30 dnů od zaplacení faktury
 • Odběratel – příjemce NP má pouze povinnost potvrdit správnost dat před jejich započtením
 • Pouze plnění vložené do příslušné evidence si bude moci odběratel započíst pro účely plnění povinného podílu odběrem výrobků, služeb nebo zadáním zakázek. 
 • Nejedná se o veřejný registr, systém není napojený na ostatní veřejné registry, je pouze evidencí, sloužící ke kontrole limitů a k dlouhodobému získání dat, za obsah a průběh dodavatelsko - odběratelských vztahů i nadále odpovídají obchodní partneři
 • Od října 2017 dochází k postupnému odladění systému a zvýšení komfortu obsluhy systému tak, aby usnadnil průběžnou komunikaci a kontrolu všem zúčastněným stranám (dodavateli, odběrateli i kontrolním orgánům)

Další informace užitečné pro zaměstnavatele, kteří chtějí plnit povinný podíl přímým zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, lze získat na odkazech:
 • www.ozp.scmvd.cz (mimo jiné užitečné informace o některých zainteresovaných subjektech dle regionů)
 • www.spcsr.cz (informační minimum, zásady diverzitní komunikace s OZP, příklady praxe a další)
 • http://www.spcsr.cz/manual-plna-verze (manuál z pohledu společensky odpovědného zaměstnavatele, na němž se mimo jiné podílel i SP ČR a jeho členové)

JUDr. Jitka Hlaváčková - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Karel Rychtář - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                        
Tereza Hejlová
/
kategorie Právní infoservis
zpět