Stanovisko k novele TZ a TOPO

SP ČR doporučuje vládě, aby k návrhu zaujala souhlasné, popř. neutrální stanovisko.

SP ČR vítá zejména určitá zmírňující doplnění v zákoně č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TOPO“), obsažená v návrhu, a doporučuje vládě, aby k návrhu zaujala souhlasné popř. neutrální stanovisko. Nehledě na to dává SP ČR ke zvážení níže uvedenou připomínku.
Více naleznete ve SPCR_stanovisko_novelaTR_TOPO_190509.pdf

 

Pavel Bulín
/
kategorie Právní infoservis
zpět