Vyřizování reklamací v době nouzového stavu

Česká obchodní inspekce vyzývá spotřebitele, aby v době nouzového stavu zvážili vyřizování záležitostí týkající se zboží či reklamací, které nejsou nezbytně nutné. Měli by tak přihlédnout k mimořádné situaci, v níž se mnohé firmy mohou nacházet.

Česká obchodní inspekce apeluje na spotřebitele, aby v době nouzového stavu především mysleli na své zdraví a vyřizování záležitostí týkající se zboží či reklamací, které nejsou nezbytně nutné, raději zvážili. Při výkonu práv v době nouzového stavu by k sobě účastníci smluvního vztahu měli přistupovat ohleduplně, s trpělivostí a přihlédnutím k mimořádné situaci, v níž se druhá strana může nacházet, např. v souvislosti s nuceným uzavřením provozu, nedostatkem zaměstnanců, kteří musí doma hlídat děti nebo jsou například v karanténě.

Například šikanózní trvání na vyřizování reklamací spotřebního zboží, které není nepostradatelné, v běžných lhůtách a odstupování od smlouvy v případě, že z důvodu nouzového stavu nemohla být reklamace vyřízena, může mít povahu jednání v rozporu s dobrými mravy, kterému není přiznána právní ochrana. Doporučení vyplývá z tlaku a požadavku Svazu průmyslu o posunutí a prominutí řady povinností, které nyní nelze objektivně plnit. Podrobně si o výzvě můžete přečíst na stránkách České obchodní inspekce.

kategorie Právní infoservis
zpět