Pracující cizinci ze třetích zemí mohou zůstat do 16. 11. 2020

Ke dni 16. července 2020 byli povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena. Výjimku tvoří ti cizinci ze třetích zemí, kteří v ČR vykonávají ekonomickou činnost na základě povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Vláda nejprve prodloužila období, do kterého mohou tito pracovníci v ČR dále zůstat a pokračovat v práci, do 16. září 2020 (viz usnesení vlády č. 683 ze dne 22. června 2020). Nyní ho prodloužila až do 16. listopadu 2020 (usnesení vlády č. 875 z 24. srpna 2020). Pobytovým titulem těchto cizinců bylo krátkodobé vízum za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo mimořádné pracovní vízum.

Podmínkou dalšího setrvání takového cizince v ČR ale nadále zůstává, že mezi ním a zaměstnavatelem bude sjednáno prodloužení základního pracovněprávního vztahu nebo uzavřen bezprostředně navazující nový pracovněprávní vztah, a to tak, aby trval po dobu platnosti tohoto opatření. Po splnění těchto podmínek se doba platnosti povolení k zaměstnání, které bylo vydáno s datem uplynutí doby platnosti po dni 12. března 2020, prodlužuje tak, že skončí nejpozději dnem 16. listopadu 2020.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět