Cizinci ze třetích zemí aktuální informace k 13. listopadu


Cizincům ze třetích zemí, kteří v ČR vykonávají ekonomickou činnost na základě povolení k zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, vláda povolila pobývat těmto pracovníkům na území ČR až do 16. listopadu 2020 (usnesení vlády č. 875 z 24. srpna 2020). Pobytovým titulem těchto cizinců bylo krátkodobé vízum za účelem zaměstnání nebo za účelem sezónním, vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónním nebo mimořádné pracovní vízum. Tento termín se nebude se prodlužovat a je konečný.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že resorty MPO, MV, MZdr a MZV se dohodly, že na Ukrajině bude navýšena denní kapacita přijímání žádostí o krátkodobá víza za účelem zaměstnání do 90ti dnů. V současné době je kapacita: 300 žádostí/den ve Lvovské oblasti a 300 žádostí/den v Kyjevské oblasti, tj. 600 žádostí denně na Ukrajině. Ke změně dochází od 16. listopadu 2020, kdy tato kvóta bude navýšena na 800 žádostí denně tj.: 400 žádostí denně Lvov a 400 žádostí denně Kyjev.

Gbelec Ondřej
/
kategorie Právní infoservis
zpět