Doporučení firmám ohledně zaměstnávání cizinců

Firmy zaměstnávající cizince by měly dodržovat požadavky stanovené ochranným nařízením Ministerstva zdravotnictví. Pokud se například vrací do práce cizinec ze země s vyšším rizikem výskytu COVID-19, musí předložit negativní test na koronavirus.

Informace k vycestování cizinců z ČR k 16. červenci 2020

Upozorňujeme, že ke dni 16. července 2020 jsou povinni vycestovat z území ČR cizinci (občané ze třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR a nebyla prodloužena.

Otázky a odpovědi k aktuální situaci v zaměstnávání cizinců

Firmy, které zaměstnávají cizince, řeší nejen co se zahraničními pracovníky, kterým vypršela platnost povolení k pobytu, ale také nábor nových zaměstnanců v zahraničí. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky firem, které zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvy zahraničních věcí a vnitra.